22 projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 5.3.1

07.04.2016

Instytucja Zarządzająca ogłosiła listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach 5.3.1

Poleć innym: