2,3 mln zł z funduszy europejskich na e-usługi w Podlaskiem

01.12.2022

Pieniądze zostaną przeznaczone na rozwój usług elektronicznych w dwóch podlaskich samorządach. Umowy w tej sprawie podpisali w środę, 30 listopada, członkowie zarządu: Wiesława Burnos i Marek Malinowski z Jarosławem Karpem – wójtem Sztabina oraz Jarosławem Borowskim – burmistrzem Bielska Podlaskiego.
Możliwośćzałatwianiasprawurzędowychbezwychodzeniaz domuto niesamowitykomfortdlapetentów.Zapewniaklientowidużąindywidualność,niewymagającjednocześnieobecnościobustronw tymsamymczasiei wtymsamymmiejscu zaznaczyłaWiesławaBurnos.

Z kolei Marek Malinowski podkreślił, że e-usługi stają się standardem w naszym regionie. Tylko w ramach tego konkursu aż dziesięciu samorządom przyznano dotacje na łączną kwotę 20 mln zł.

Zależynamna tym,abyelektronicznaformarealizacjipotrzebadministracyjnychstałasięjaknajbardziejpowszechna.Cieszęsię,że Podlaskiema sięw tymzakresieczympochwalići że zarządwojewództwamożesiędo tegoprzyczynić powiedział.

Szybciej, sprawniej, wygodniej

I tak gmina Sztabin pozyskane 1,15 mln zł przeznaczy na uruchomienie nowego portalu samorządowego z możliwością świadczenia e-usług. Projekt umożliwi m.in. składanie wniosków, deklaracji, uzyskiwanie zaświadczeń, czy wnoszenie stosownych opłat drogą elektroniczną. Warto dodać, że nowa strona urzędu będzie przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

– Jest to pierwsza taka inwestycja w gminie. Poprawi ona funkcjonowanie naszych mieszkańców, bo e-usługi to przede wszystkim duże uproszczenie w załatwianiu różnych spraw – mówił Jarosław Karp, wójt Sztabina, dziękując zarządowi województwa za pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Bielsk Podlaski otrzymał na rozwój e-usług dofinansowanie w wysokości 1,145 mln zł. Za te pieniądze uruchomi dwumodułowy portal miejski. Z efektów projektu skorzystają przede wszystkim mieszkańcy, przedsiębiorcy, urzędnicy.

– Znajdą się tu informacje dotyczące zobowiązań z tytułu podatku, opłaty śmieciowej, będzie można od razu z tego poziomu złożyć zlecenie zapłaty. Drugi moduł natomiast będzie polegał na digitalizacji dokumentów związanych z gospodarką przestrzenną, co na pewno usprawni m.in. procesy inwestycyjne – wyjaśniał Jarosław Borowski.

Burmistrz nawiązał też do czasów pandemii, kiedy wiele spraw trzeba było załatwiać zdalnie, a nie było do tego narzędzi.

– E-usługi pozwolą nam również w takich sytuacjach kryzysowych reagować szybciej i przede wszystkim wygodniej – podsumował.

Gmina Sztabin i miasto Bielsk Podlaski to kolejni beneficjenci konkursu dotacji na e-usługi. Do tej pory umowy na ten cel podpisali przedstawiciele starostw powiatu kolneńskiego i łomżyńskiego, a także urzędów gminy Kolno oraz gminy i miasta Łomża.

Poleć innym: