26 mln zł na utworzenie zakładu recyklingu w Dolistowie Starym

15.10.2020

To będzie pierwszy na terenie województwa podlaskiego oraz w kraju zakład produkcyjny, wykorzystujący odpady o cechach surowców odpadowych, wysortowanych z odpadów komunalnych. Dzięki zwiększeniu możliwości segregacji i recyklingu, a co za tym idzie ponownemu wykorzystaniu, zostanie osiągnięty główny cel - czyli zmniejszenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.

Troska o środowisko naturalne to priorytet przy inwestycjach finansowanych z funduszy europejskich. Obszar gospodarki odpadami jest szczególnie ważny, gdyż ich ilość stale rośnie z racji zwiększającej się skłonności społeczeństwa do konsumpcji. Dzięki projektowi diametralnie zmniejszy się ilość składowanych odpadów w stosunku do masy gromadzonych odpadów. Zaplanowano wdrożenie nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań, m. in. specjalne osłony śmietnikowe, systemy odbioru wód opadowych, złoża filtracyjne i zasobniki do gromadzenia i wykorzystania wody.

Dotacja przyznana temu projektowi to ponad 26 mln zł, natomiast całkowita wartość - ponad 38 mln zł. Projekt został wybrany do dofinansowania w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Poleć innym: