2,6 mln zł z funduszy unijnych dla podlaskich firm w trakcie pandemii koronawirusa

05.11.2020

To już trzecia część listy projektów wybranych do dofinansowania. Brały one udział w konkursie, którego głównym celem jest walka ze skutkami pandemii COVID-19 w gospodarce. Dotacje na kapitał obrotowy, które otrzymają przedsiębiorcy, to jedna z form wsparcia w ramach utworzonego Podlaskiego Pakietu Gospodarczego.

Pieniądze otrzyma aż 79 firm z województwa podlaskiego, przeznaczą je na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb, m. in. zakup towarów i materiałów do produkcji, spłatę zobowiązań kredytowych czy artykuły sanitarne i zakup ochronnej odzieży służbowej.

Co ważne, przyznane dotacje są bezzwrotne. Właściciel firmy nie wnosi także wkładu własnego i nie ponosi kosztów związanych z realizacją projektu. Wystarczy, że poprawnie przygotował wniosek. Ponadto wnioski są oceniane na bieżąco tak, aby pieniądze jak najszybciej trafiły do potrzebujących przedsiębiorców. 

- Dotacje na kapitał obrotowy to nie jedyna forma wsparcia przedsiębiorców w trudnym czasie pandemii. Jako Zarząd Województwa Podlaskiego podjęliśmy wiele działań, mających na celu niwelowanie negatywnych skutków obecnej sytuacji dla podlaskiej gospodarki. Przypomnę, że przekazaliśmy już ponad 177 milionów złotych w ramach Podlaskiego Pakietu Gospodarczego między innymi na dofinansowanie wynagrodzeń czy pożyczki, które firmy mogą zaciągać na bardzo korzystnych warunkach – powiedział Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Przyznane firmom pieniądze pochodzą ze środków unijnych w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie ogłoszenia o konkursie.

Poleć innym: