300 mln zł z Funduszy Europejskich na walkę z pandemią

07.12.2020

Fundusze Europejskie są bardzo ważną pomocą w walce z pandemią COVID-19, która opanowała świat. Dzięki nim możemy niwelować straty gospodarcze i społeczne. Dofinansowujemy z nich działalność podlaskich firm, szpitali, domów opieki czy szkół, a także dopłaty do pensji podlaskich pracowników.

Pieniądze na pomoc pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Bardzo dużo, bo aż 55 mln zł Zarząd Województwa przeznaczył z tego programu na wsparcie ochrony zdrowia w ramach tzw. Podlaskiego Pakietu Zdrowia. 14 jednostek w regionie: szpitale, stacje pogotowia ratunkowego, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna otrzymało wsparcie, jakiego oczekiwało w tym trudnym czasie.

- Ochrona zdrowia i życia ludzkiego jest dla nas najwyższą wartością, dlatego nasze pierwsze decyzje, w zakresie przesunięć środków w ramach funduszy unijnych, dotyczyły właśnie ochrony zdrowia. Chcieliśmy, aby zarówno jednostki medyczne podlegające samorządowi województwa, ale też inne szpitale mogły zaopatrzyć się w środki ochrony i odpowiedni sprzęt, który jest niezbędny w walce z pandemią – mówi Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Zakres zakupów medycznych był bardzo szeroki: od testów i środków do dezynfekcji, po respiratory, kardiomonitory, defibrylatory, specjalistyczne łóżka i ambulanse. Dzięki dotacji szpitale mogły wykonać również niezbędne prace remontowe, przygotowujące do leczenia zakażonych, jak przebudowy szpitalnych oddziałów ratunkowych czy sterylizatornii.

Grafika podsumowująca wsparcie w sektorze zdrowia.

Kolejny bardzo ważny obszar, który wymagał natychmiastowego wsparcia, to podlaska gospodarka. Zarząd Województwa przeanalizował potrzeby naszych przedsiębiorstw i wypracował najbardziej oczekiwane przez nich propozycje pomocy w formie Podlaskiego Pakietu Gospodarczego. Z tej puli trafiło do firm aż 186 mln zł.

Czas pandemii to bardzo trudny okres nie tylko dla służby zdrowia, ale także dla przedsiębiorców. Dlatego oprócz Podlaskiego Pakietu Zdrowotnego stworzyliśmy także Podlaski Pakiet Gospodarczy, po to, by jak najwięcej firm otrzymało pomoc. Cieszy nas bardzo, że mogliśmy im pomóc. Dzięki temu wsparciu zostało uratowanych ponad 18 tys. miejsc pracy. Mogę zadeklarować, że nadal będziemy pomagać podlaskim firmom przetrwać ten niełatwy czas – podkreśla marszałek Artur Kosicki.

Przedsiębiorcy otrzymali 72,6 mln zł na dopłaty do wynagrodzeń, 70 mln zł na nieoprocentowane pożyczki, 35 mln zł na dofinansowanie kapitału obrotowego i 8,3 mln zł na tzw. bon antywirusowy. W sumie z tych różnych form pomocy skorzystało do tej pory 9,5 tysiąca przedsiębiorstw.

Grafika podsumowująca wsparcie dla przedsiębiorstw

Nie zapomnieliśmy również o najmłodszych, którzy musieli szybko przestawić się na zdalną naukę – dodaje marszałek Artur Kosicki. – Nie wszystkie szkoły były do tego przygotowane, nie wszystkie dzieci miały odpowiedni sprzęt, dlatego Zarząd Województwa przeznaczył 34 mln zł z Funduszy Europejskich dla 80 podlaskich szkół na m.in. na wyposażenie w sprzęt informatyczny, który usprawni zdalne nauczanie.

Grafika podsumowująca wsparcie dla szkół

Dotacje otrzymały również domy opieki całodobowej w naszym regionie, które zajmują się najsłabszymi: osobami schorowanymi, często starszymi, z niepełnosprawnościami. Dofinansowanie wyniosło 4,2 mln złotych i zasiliło 39 takich domów. Dzięki tej pomocy placówki mogły kupić sprzęt medyczny, środki ochrony, przygotować miejsca do odbywania kwarantanny oraz zatrudnić nowych pracowników.

Grafika podsumowująca wsparcie na opiekę społeczną

Łącznie już 300 mln zł z Funduszy Europejskich pomaga Podlasianom przetrwać trudny czas pandemii COVID-19, a to na pewno nie koniec pomocy.

Poleć innym: