5 mln zł dla 300 osób. Dotacje na powrót do aktywności

02.01.2020

Zarząd Województwa przyznał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na kolejne projekty, zakładające pomoc dla osób w trudnej sytuacji. Była to piąta i zarazem ostatnia część rozstrzygnięcia konkursu na projekty zakładając powrót do aktywności społeczno-zawodowej. Tym razem dotacje przekroczyły 5 mln zł.

Spółka Inspires zaopiekuje się 120 mieszkańcami powiatu grajewskiego, białostockiego, miasta Białystok, powiatu kolneńskiego, łomżyńskiego i miasta Łomża, którzy zagrożeni są ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W ramach Klubu Integracji Społecznej zostaną zdiagnozowane ich potrzeby, po czym osoby te przejdą trening kompetencji i umiejętności społecznych, skorzystają z pomocy specjalistów, przejdą szkolenia i staże zawodowe. Projekt wart jest ponad 2 mln zł, a dofinansowanie wyniesie 1,8 mln zł.

Fundacja Aktywizacja pomoc skieruje do 40 osób z powiatu bielskiego. Każdy uczestnik będzie pod opieką mentora, przejdzie warsztaty na temat poszukiwania pracy, jak też warsztaty rozwijające kompetencje życiowe, zaradność, samodzielność i aktywność społeczną. W ramach projektu przewidziano także staże zawodowe. Kosz to 879 tys. zł, a dofinansowanie w ramach RPOWP – 728 tys. zł.

Fundacja Okno na Wschód zrealizuje dwa projekty. Pierwszy z nich zakłada reintegrację społeczno-zawodową 50 białostoczan. Podopiecznym pomocy udzielą pracownicy socjalni, mentorzy, psycholodzy, doradcy zawodowi i inni specjaliści na podstawie indywidualnej diagnozy. W planie są też kursy zawodowe i staże. Wartość projektu to 927,5 tys. zł, dofinansowanie wynosi 788 tys. zł.

Drugi projekt, którego koszt sięga 1,75 mln zł, a dofinansowanie 1,5 mln zł, adresowany jest do 70 hajnowian. Obejmie on spotkania z psychologiem, mentorem, trenerem umiejętności społecznych, poradnictwo zawodowe, a także podniesienie umiejętności zawodowych.

A piąty projekt, zatwierdzony do dofinansowania w ramach tej listy, poprowadzi Fundacja Praca dla Niewidomych. Obejmie on 20 osób, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności, zamieszkałych w Białymstoku, powiecie białostockim i wysokomazowieckim. Projekt przewiduje kompleksową aktywizację społeczną i zawodową oraz pracę w ZAZ Krzyżewo. Koszt wynosi 391 tys. zł, a dofinansowanie 331,7 tys. zł

Była to piąta i zarazem ostatnia część rozstrzygnięcia konkursu z działania 7.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (rozwój działań aktywnej integracji). Łącznie dofinansowanych zostało 27 projektów, a dotacja z RPOWP wyniosła 26,2 mln zł.

Poleć innym: