60 mln euro z Funduszy Europejskich na innowacje

19.05.2020

Europejski Instytut Innowacji i Technologii udostępnia 60 mln euro na krótkoterminowe projekty niwelujące skutki kryzysu, wywołanego przez koronawirusa.

W ramach wspólnych wysiłków Unii Europejskiej na rzecz rozwiązania kryzysu gospodarczego, Europejski Instytut Innowacji i Technologii uruchomił Inicjatywę Reakcji Kryzysowej. W jej ramach do dyspozycji jest 60 mln euro. Ta pula ma pomóc innowatorom w tworzeniu skutecznych rozwiązań, które sprostają wyzwaniom, jakie niesie ze sobą kryzys.

Inicjatywa wesprze nowe krótkoterminowe projekty innowacyjne bezpośrednio dotyczące kryzysu, a także zapewni wsparcie start-upom, scale-upom oraz mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom. Cel? Przyśpieszenie ich wzrostu po kryzysie i ożywienie gospodarcze.

– W czasach kryzysu, w jakim jesteśmy dzisiaj, musimy zadbać o to, aby zasoby były ukierunkowane na szybkie dostarczanie wyników. Zapewniamy, że wsparcie finansowe zostanie zwiększone i wypłacone szybciej tym, którzy pracują nad najbardziej obiecującymi odpowiedziami na trudne pytania postawione przez COVID-19. Dzięki inicjatywie reagowania kryzysowego EIT innowatorzy w UE skorzystają z dodatkowego wsparcia, które pomoże im przezwyciężyć tę niespotykaną dotąd sytuację i nadal dostarczać innowacyjne rozwiązania dla Europy i jej obywateli – powiedziała komisarz ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży Komisji Europejskiej Mariya Gabriel.

Więcej szczegółów na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Poleć innym: