6,5 mln zł z funduszy europejskich na lokalne inicjatywy

18.02.2021

Boisko, tężnia, fontanna, LED-owe latarnie, świetlica wiejska – dzięki decyzji Zarządu Województwa Podlaskiego w czwartek (18.02), inwestycje te powstaną w gminach: Brańsk, Czyżew, Kolno, Siemiatycze, Dziadkowice, Choroszcz, Łapy, Suraż oraz Sokoły. Natomiast w Augustowie i powiecie sokólskim ludzie starsi, chorzy, bezrobotni otrzymają pomoc w powrocie na rynek pracy i wsparcie asystentów w codziennych czynnościach.

Gmina Brańsk kupi i zamontuje 23 instalacje, wykorzystujące odnawialne źródła energii. Otrzyma na to 755 tys. zł, dotacji, a inwestycja będzie kosztowała ponad 1 mln zł złotych. Po otrzymaniu grantu, przeprowadzi nabór wśród mieszkańców, zainteresowanych montażem instalacji. Z kolei Gmina Czyżew zbuduje obiekt sportowy w Rosochatem Kościelnym, co będzie kosztowało prawie 2 mln zł, a dofinansowanie pokryje 1,2 mln zł. Powstaną dwa boiska (wielofunkcyjne i do piłki nożnej), bieżnia, rzutnia do pchnięcia kulą, skocznia do skoku w dal. Oba projekty realizowane są w ramach Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”.

Gmina Kolno, w ramach Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”, wybuduje świetlicę wiejską w miejscowości Tyszki-Łabno. Koszt tego projektu przekroczy 600 tys. zł, a dotacja pokryje 400 tys. zł.

Dotacje na odnowienie budynków

Gmina Siemiatycze rozbuduje linie elektroenergetyczne, zasilające oświetlenie uliczne na terenie gminy. Ponadto zostaną wymienione 24 lampy sodowe i rtęciowe na lampy LED w miejscowościach: Krasewice Jagiełki, Krasewice Stare i Moczydły. Wartość tej inwestycji to 387 tys. zł, natomiast dofinansowanie stanowi 310 tys. zł. Z kolei gmina Dziadkowice za 742 tys. zł przebuduje Gminny Ośrodek Kultury w Dziadkowicach na Lokalne Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej. Dotacja pokryje blisko 400 tys. zł. Projekty pochodzą ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Tygiel Doliny Bugu”.

W ramach Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi dofinansowanie w kwocie 2 mln zł otrzymają aż cztery projekty, warte 3,6 mln zł. Gmina Choroszcz odnowi budynek przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy, gmina Łapy zbuduje podświetlaną fontannę na Placu Solidarności w Łapach, gmina Suraż odnowi budynek w Zimnochach-Świechach na potrzeby kulturalne i edukacyjne tej społeczności, a gmina Sokoły uporządkuje teren w centrum miejscowości Sokoły przy ul. Kolejowej 3 – powstanie tam m.in. altana z tężnią solankową.

Wsparcie dla bezrobotnych i osób z niepełnosprawnościami

Kolejne działania zostaną przeprowadzone na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Kanał Augustowski”. Pierwszy projekt zrealizują dwie organizacje pozarządowe - Stowarzyszenie Wiejskie Po Drabinie oraz Forum Rozwoju Regionalnego Polska-Wschodnia. Przedsięwzięcie będzie prowadzone do końca 2021 roku, a polegać będzie na wsparciu osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, powyżej 50. roku życia w odnalezieniu się na rynku pracy. Dotacja wyniesie blisko 100 tys. zł, a wartość 120 tys. zł.

Kolejne dwa projekty przeprowadzi Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie. Będzie aktywizować uczestników Centrum Integracji Społecznej w Augustowie w ramach pracowni gastronomicznej oraz pracowni usługowej. Uczestnicy zostaną objęci wsparciem psychologa, doradcy zawodowego, terapeuty ds. uzależnień, instruktora pracowni zawodowych, opiekuna – animatora zajęć CIS. Odbędą się szkolenia i praktyki zawodowe, by po ukończeniu projektu jego uczestnicy znaleźli zatrudnienie na rynku pracy Te dwa projekty kosztują 1,6 mln zł, a dofinansowanie wyniesie 1,3 mln zł.

Z kolei w ramach Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlak Tatarski” zostanie zrealizowany projekt skierowany do osób z niepełnosprawnościami w powiecie sokólskim, które z uwagi na wiek i stan zdrowia wymagają wsparcia w codziennych czynnościach. Opieką zostaną otoczone 44 osoby. Wartość projektu wynosi 372 tys. zł , dofinansowanie – 328 tys. zł.

Dofinansowanie tych projektów pochodzi z funduszy europejskich, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP).

Poleć innym: