9 mln zł na szkolenia, staże, nowe kwalifikacje zawodowe

01.10.2020

Zarząd województwa przyznał w środę (30.09) dotacje, które mają pomóc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Osoby te zostaną objęte m. in. opieką indywidualną, terapią, wezmą udział w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje oraz stażach zawodowych. Wszystko po to, by mogły wrócić na rynek pracy.

Takich osób w naszym otoczeniu jest wiele - osoby długotrwale bezrobotne, osoby o bardzo niskich kwalifikacjach zawodowych, osoby posiadające wielodzietne rodziny, karani, mieszkańcy biednych dzielnic, niepełnosprawni itp. Wiele z tych osób, rodzin utrzymuje się tylko i wyłącznie z zasiłku z pomocy społecznej i tym samym mają środki na utrzymanie bez podjęcia pracy. Jeśli taka sytuacja się przedłuża to trudniej pojawić się na rynku pracy, trudniej zmobilizować się do działania. To najczęstsze przyczyny wykluczenia społecznego. 

Wybrane do wsparcia projekty, które będą realizować poszczególne instytucje i organizacje, skupią się na pomocy osobom ubogim, wykluczonym społecznie i zagrożonym wykluczeniem wrócić do samodzielności i aktywności. Osoby te zostaną objęte m. in. opieką indywidualną, terapią, wezmą udział w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje oraz stażach zawodowych. Wszystko po to, by mogły wrócić na rynek pracy i stać się bardziej pewne siebie, samodzielne a przez to np. mniej zależne od świadczeń pomocy społecznej.

Ponad 600 osób – tyle mieszkańców naszego województwa będzie mieć zapewnioną pomoc w postaci powyższych działań. Dotacje otrzymają:

 • Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych – projekt Gotowi do pracy obejmie 50 osób z terenu miasta Białystok i powiatów: białostockiego, zambrowskiego, wysokomazowieckiego, monieckiego i sokólskiego;
 • Klaster Podmiotów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych – projekt Start w samodzielność obejmie 50 osób z terenu miasta Łomża i powiatów: łomżyńskiego, kolneńskiego, grajewskiego, monieckiego i zambrowskiego;
 • Rozwiązania Prawne i Biznesowe Sp. z o. o. – projekt Przyszłość należy do aktywnych obejmie 50 osób z terenu miasta Łomża i powiatów: łomżyńskiego, kolneńskiego, grajewskiego, zambrowskiego, wysokomazowieckiego;
 • Fundacja Rozwiązania HR – projekt Przez aktywność do zatrudnienia obejmie 50 osób z terenu miasta Białystok i powiatów: białostockiego, sokólskiego, monieckiego, bielskiego, hajnowskiego;
 • Fundacja Biznes i Prawo – projekt Mały krok, wielki sukces! obejmie 50 osób z terenu miasta Łomża i powiatów: łomżyńskiego, zambrowskiego, monieckiego, grajewskiego, wysokomazowieckiego;
 • Podlaski Uniwersytet Trzeciego Wieku – projekt Praca owocem aktywizacji obejmie 50 osób z terenu miasta Białystok i powiatów: białostockiego, wysokomazowieckiego, bielskiego, hajnowskiego, siemiatyckiego;
 • Lanua Investments Poland Spółka z o. o. – projekt Rozwiń skrzydła. Kierunek: Integracja obejmie 40 mieszkańców województwa podlaskiego;
 • Humaneo – projekt Nowa ścieżka aktywności obejmie 72 osoby z powiatu augustowskiego,grajewskiego,kolneńskiego,sejneńskiego,sokólskiego;
 • Fundacja Instytut Edukacji – projekt Nowe formy aktywności obejmie 60 osób z terenu powiatu białostockiego, hajnowskiego, siemiatyckiego.
 • Fundacja Okno na Wschód – projekt Aktywni obejmie 50 osób zamieszkałych w mieście Białystok;
 • Gmina Sokółka – projekt Klub Integracji Społecznej w Sokółce – edycja 2 obejmie 80 osób z terenu gminy Sokółka.

Wymienione projekty wzięły udział w konkursie w ramach działania 7.1 (Rozwój działań aktywnej integracji). Nabór trwał od listopada 2019 r. do 31 stycznia 2020 roku. Przyznane pieniądze pochodzą z puli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na lata 2014-2020. Całkowita wartość wszystkich projektów to ponad 10 mln 600 tys. zł, a dotacja na te projekty to blisko 9 mln zł.

 

Poleć innym: