Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków na 2020 rok

15.05.2020

Informujemy o zmianach w harmonogramie naborów wniosków, przyjętych przez Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu 13 maja 2020 r.

Wykaz zmian w harmonogramie:

  • Nabór w ramach Poddziałania 1.4.1 na targi, misje i inne wydarzenia o charakterze międzynarodowym, został anulowany w związku z trwającą pandemią COVID-19.
  • Dodano nabór w trybie nadzwyczajnym w ramach Poddziałania 1.4.2. Nabór dotyczy wyłonienia operatora, który będzie udzielał MŚP tzw. bonów "antywirusowych" - grantów na dostosowanie prowadzonej działalności do funkcjonowania w okresie epidemii.
  • Nabór w ramach Działania 2.1 na programy podnoszące aktywność zawodową i zdolność do zatrudnienia, został anulowany w związku z trwającą pandemią COVID-19.
  • Nabór w ramach Działania 6.2 na inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, został przesunięty na październik br. (pierwotnie nabór był zaplanowany na czerwiec). Przewidywany termin zakończenia naboru został przesunięty na listopad br.
  • Nabór w ramach Działania 7.2.1 na wsparcie usług opiekuńczych został przesunięty na sierpień br. (pierwotnie nabór zaplanowano na lipiec). Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów została zmniejszona z 10 do 7 mln zł.
  • Nabory w ramach Działania 7.2.1 na wdrożenie programów polityki zdrowotnej, zaplanowane na lipiec 2020, zostały anulowane.
  • Dodano nabór w ramach Działania 7.2.1 w trybie nadzwyczajnym. Nabór będzie dotyczył wdrożenia działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej na terenie województwa podlaskiego, w obszarze systemu pomocy społecznej.
  • Nabór w ramach Działania 8.1 na rozwój usług elektronicznych w administracji, został przesunięty na lipiec br. Przewidywany termin zakończenia naboru został przesunięty na sierpień br.
  • Nabór w ramach Działania 8.4.1 na inwestycje w zakresie ochrony zdrowia, został przesunięty na wrzesień br. Przewidywany termin zakończenia naboru został przesunięty na pażdziernik br.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmienionym harmonogramem (PDF 439 kB).

Poleć innym: