Aktualizacja Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego

27.12.2021

W środę, 22 grudnia 2021 r., członkowie Komitetu Monitorującego uchwalili aktualizację Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego.

 

Zmiana wynika przede wszystkim z potrzeby aktualizacji wskaźników, które oceniają realizację Strategii. Dotyczy to między innymi włączenia do Programu środków z instrumentu REACT-EU. W Strategii zaktualizowano także wybrane zapisy w związku ze zmianą struktury organizacyjnej Instytucji Zarządzającej.

Strategia komunikacji określa kierunki działań informacyjno-promocyjnych funduszy europejskich w województwie podlaskim. Działania komunikacyjne koncentrują się na tym, by zapewnić informacje o możliwościach wsparcia, zachęcić do ubiegania się o dofinansowanie, jak i wspierać beneficjentów w realizacji projektów.

Zapraszamy do zapoznania się ze Strategią komunikacji RPOWP 2014-2020 (link do podstrony z dokumentami).

 

Poleć innym: