Aktualizacja zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPOWP

31.10.2019

Informujemy o aktualizacji dokumentu Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (SzOOP) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. 

Zmiany w dokumencie zostały podjęte przez Zarząd Województwa Podlaskiego uchwałą Nr 79/1249/2019 z dnia 29 października 2019 r. Zapraszamy do zapoznania się ze zmienionym dokumentem.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWP (PDF 4.51 MB)

Wykaz zmian (PDF 956 kB)

Poleć innym: