Aktualizacja zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPOWP

29.05.2020

Informujemy, że uchwałą nr 133/2026/2020 z 27 maja 2020 roku, Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął zmiany w zapisach Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPOWP 2014-2020.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem:

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (PDF 6.97 MB)

Wykaz zmian w SzOOP (PDF 913 kB)

Poleć innym: