Aktualizacja zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPOWP

06.07.2020

Informujemy o aktualizacji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

Zmiany w dokumencie zostały przyjęte przez Zarząd Województwa Podlaskiego uchwałą nr 40/2191/2020 z dnia 1 lipca 2020 r. Zapraszamy do zapoznania się ze zmienionym dokumentem.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWP (PDF 3.27 MB)

Wykaz zmian (PDF 619 kB)

Poleć innym: