Aktualny harmonogram konkursów na 2015 r.

29.04.2015

21 kwietnia 2015 r. Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Harmonogram przewiduje, że pierwsze nabory na konkursy ruszą w lipcu 2015 roku. Będą one dotyczyły terenów inwestycyjnych (Działanie 1.4) i staży oraz praktyk (Działanie 3.3).

Na lipiec/sierpień 2015 roku przewiduje się też konkursy związane ze zwiększeniem aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, udostępnianiem usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, wzmocnieniem roli ekonomii społęcznej i ochroną zasobów bio- i georóżnorogności środowiska.

Harmonogram znajduje się na podstronie Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków - Harmonogram naborów wniosków (link).

Poleć innym: