BEZPŁATNE SZKOLENIA w ramach projektu Akademia Dostępności

22.11.2022

Zapraszamy do udziału w BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH w ramach projektu pn. AKADEMIA DOSTĘPNOŚCI, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy w zakresie dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami, w tym projektowania uniwersalnego.

Grupa docelowa:

Uczestnicy procesów planowania przestrzennego i procesu inwestycyjno-budowlanego, posiadający dyplom ukończenia studiów II stopnia, m.in.:

  • architekci w tym architekci wnętrz i krajobrazu,
  • inżynierowie budownictwa,
  • urbaniści,
  • pracownicy administracji publicznej zajmujący się procesem inwestycyjno-budowlanym lub planowaniem przestrzennym i zagospodarowaniem przestrzennym.

Realizacja i tematyka szkoleniowa:

Moduł I

Odbywa się zdalnie w czasie rzeczywistym. Zajmuje 8 godzin dydaktycznych (2 spotkania po 4 godz.) prowadzone w parach trenerskich.

Minimalna tematyka:

  • projektowanie uniwersalne,
  • dostępność przestrzeni i budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami.

Moduł II

Odbywa się stacjonarnie i zajmuje 12 godzin dydaktycznych (2 spotkania po 6 godz.) prowadzone przez trenera oraz osobę z niepełnosprawnością.

Minimalna tematyka:

symulowanie i doświadczanie różnych form niepełnosprawności w terenie i budynku w kontekście napotykanych barier i trudności (z wykorzystaniem symulatorów),

  • skuteczna komunikacja z inwestorami nt. potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami,
  • komunikacja z osobami z niepełnosprawnościami,
  • analiza przykładowego projektu pod kątem dostępności,
  • mini-audyt dostępności.

Dla wszystkich uczestników projektu zapewniony będzie catering podczas szkolenia stacjonarnego oraz opcjonalny nocleg i kolacja (przy spełnieniu kryteriów).

Aby zapisać się do udziału w projekcie:  

Należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy:     

https://akademiadostepnosci.pl/efz/

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie projektowej:

https://akademiadostepnosci.pl/

Program do pobrania (PDF 336.51 kB)

Poleć innym: