Blisko 3 mln zł na aktywną integrację

10.12.2019

130 osób może liczyć na pomoc w powrocie do samodzielnego i aktywnego życia. Na posiedzeniu 9 grudnia Zarząd Województwa przyznał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na trzy projekty, zakładające pomoc dla osób w trudnej sytuacji.

Fundacja Laboro zrealizuje projekt, który zakłada podniesienie aktywności społeczno-zawodowej 30 osób z niepełnosprawnością – bezrobotnych i biernych zawodowo. Skorzystają one z porad trenera pracy, asystenta osobistego, doradców, szkoleń i staży zawodowych, dzięki czemu nabędą nowe kwalifikacje i kompetencje. Wartość projektu wynosi 1,4 mln zł, a dofinansowanie z RPOWP blisko 1,2 mln zł.

Fundacja Pro Sudovia zamierza zwiększyć zdolność do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społecznym 40 osób, znajdujących się w trudnej sytuacji. Skorzystają one z porad prawnika, psychologa, doradcy zawodowego, a także w kursach, szkoleniach i stażach zawodowych. Projekt będzie kosztował 893,5 tys. zł, dotacja pokryje 758,5 tys. zł.

Suwalskie Stowarzyszenie Wybór otrzyma blisko 781 tys. zł (wartość 924 tys. zł) na pomoc dla 60 osób, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Dla każdej z nich zostanie opracowana indywidualna ścieżka reintegracji. Uczestnicy projektu wezmą udział w treningach i warsztatach (m.in. dla kobiet doświadczających przemocy, dla młodzieży z rodzin alkoholowych, dla uwikłanych w przemoc, uzależnienia). Osoby te uczestniczyć będą w szkoleniach i stażach zawodowych.

Projekty te zostały dofinansowane w ramach naboru z działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego (rozwój działań aktywnej integracji). Ich wartość to 3,2 mln zł, a dofinansowanie 2,7 mln zł. Kolejne projekty są w trakcie oceny.

Lista projektów wybranych do dofinansowania - część 4 (PDF 377 kB)

Poleć innym: