Blisko 30 mln zł na ekologiczne autobusy w Łomży

11.09.2020

Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał środki na nowe ekologiczne autobusy. Dzięki tak dużemu wsparciu miasto Łomża zrealizuje projekt, poprzez który zostanie wdrożony nowoczesny system zrównoważonej mobilności miejskiej. Projekt został zgłoszony w ramach konkursu na strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF (Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego) i będzie finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Jak podkreślił Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego, władzom województwa szczególnie zależy na ekologicznym transporcie, ponieważ region znajduje się na obszarze Zielonych Płuc Polski.

- Zarząd województwa dokłada wszelkich starań, by również mieszkańcy mniejszych miast mogli korzystać z nowoczesnego i przyjaznego środowisku transportu – powiedział marszałek.

30 mln zł. pozwoli zakupić aż 11 nowych autobusów zasilanych gazem ziemnym oraz dwa autobusy elektryczne. Ponadto w mieście zostanie zbudowany tzw. system roweru publicznego z 15 stacjami wypożyczeń rowerów wraz z pełnym wyposażeniem oraz rowerami tradycyjnymi (100 szt.) i elektrycznymi (30 szt.). Zostaną zbudowane odpowiednie zatoki i zajazdy oraz infrastruktura poprawiająca bezpieczeństwo pasażerów (przystanki, wiaty, wysepki). Powstanie centrum przesiadkowo – komunikacyjne i długa, wygodna ścieżka rowerowa –  440mb.

- Dzisiaj zarząd województwa zadecydował o sfinansowaniu kolejnej ważnej inwestycji dla miasta Łomża. Prawie 30 milionów złotych zostanie przeznaczonych na zakup 11 nowych autobusów zasilanych gazem ziemnym oraz dwóch autobusów elektrycznych. Ponadto, dzięki tym funduszom w mieście powstanie sieć 15 stacji wypożyczeń rowerów (zarówno tradycyjnych, jak i elektrycznych), oraz elementy infrastruktury wspierające komunikację rowerową. Projekt ten będzie finansowany z Funduszy Europejskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Cieszę się, że mieszkańcy Łomży będą mogli korzystać z nowych, ekologicznych rozwiązań – powiedział wicemarszałek Marek Olbryś.

Zakupione pojazdy będą miały nieoceniony wpływ na środowisko. Nowe autobusy to dużo mniej spalin. Powietrze będzie też czystsze dzięki pasażerom, którzy pozostawiając swoje auta w domach i korzystając z nowoczesnego transportu wpłyną na jego poprawę. Tak duży, zintegrowany projekt przyczyni się do nowego bardziej ekologicznego wizerunku miasta Łomża, dołączy ono do miast stawiających na ekologiczny transport miejski.

Poleć innym: