Blisko 33 miliony złotych na dotacje dla przedsiębiorców!

05.03.2021

Więcej przedsiębiorców otrzyma wsparcie w ramach Podlaskiego Pakietu Gospodarczego. Zarząd Województwa Podlaskiego zwiększył budżet konkursu na kapitał obrotowy, czyli na bieżącą działalność firm, o prawie 8 000 000 zł. Pieniądze pochodzą z funduszy unijnych.

Wnioski o dotację na kapitał obrotowy, czyli na bieżącą działalność w firmie, przedsiębiorcy mogli składać przez dwa dni, 15 i 16 lutego br. Wpłynęło ponad 2 tys. wniosków na ponad 61 mln złotych. Natomiast w konkursowej puli było do podziału 25 milionów złotych z funduszy europejskich. Do oceny przekazano więc wnioski uszeregowane według najwyższego procentowo spadku obrotów, od 66,4 procent w dół.

Dzięki powiększeniu puli konkursowej do oceny trafi 1061 wniosków (wcześniej było ich 875), złożonych przez firmy, które zanotowały 60 proc. spadku przychodów ze sprzedaży.

Przedsiębiorcy, których wnioski znajdują się na tej liście, muszą dostarczyć do kancelarii (parter) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku dwa egzemplarze wniosku w wersji papierowej wraz z załącznikami. Termin upływa 10 marca. Dokumenty można dosłać również pocztą, wtedy decyduje data nadania.

Ocena wniosków będzie prowadzona na bieżąco.

Konkurs adresowany był do mikro- i małych przedsiębiorstw, a także osób prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą – na jednorazową, bezzwrotną dotację z funduszy Unii Europejskiej (z Regionalnego Programu Operacyjnego). Warunkiem udziału było pogorszenie się sytuacji firmy w związku z COVID-19. 

Nabór stanowi trzecią część Podlaskiego Pakietu Gospodarczego, który utworzył Zarząd Województwa Podlaskiego, aby chronić podlaskie firmy przed negatywnymi skutkami COVID-19. Do tej pory, w ramach PPG, przedsiębiorcy otrzymali aż 186 mln zł (dopłaty do wynagrodzeń, preferencyjne pożyczki, dotacje na kapitał obrotowy w 2020 roku, bon antywirusowy). Z tych różnych form pomocy skorzystało 9,5 tysiąca podlaskich firm.

Lista projektów przekazanych do oceny w związku ze zwiększeniem alokacji (PDF 288 kB)

Poleć innym: