Blisko 550 tys. zł z funduszy unijnych na wsparcie seniorów oraz aktywizację zawodową

08.04.2022

Dzięki tym pieniądzom gmina Wysokie Mazowieckie będzie mogła zapewnić seniorom usługi opiekuńcze, a stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna” przeznaczy fundusze na aktywizację społeczno-zawodową osób zamieszkałych na obszarze Lokalnej Grupy Działania (LGD) Szlak Tatarski. W piątek, 8 kwietnia umowy na dofinansowanie projektów podpisali członkowie zarządu województwa: Wiesława Burnos oraz Marek Malinowski.
Członkowie zarządu województwa podpisują umowy

Na wsparcie seniorów w gm. Wysokie Mazowieckie przeznaczono ponad 422 tys. zł dotacji. Celem projektu jest aktywizacja seniorów – działania opiekuńcze, wspierające i aktywizacyjne osób potrzebujących z gminy Wysokie Mazowieckie. W planach jest także zwiększenie liczby miejsc w istniejącym Klubie Seniora.

– Dofinansowanie tego projektu z funduszy europejskich jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców tego najstarszego pokolenia. Miejsca spotkań seniorów, organizowanie zajęć oraz umożliwienie osobom starszym z niepełnosprawnością to są elementy, które są niezbędne do pobudzenia aktywności seniorów – powiedział Marek Malinowski, członek zarządu województwa odpowiedzialny m.in. za ochronę zdrowia, dodając, że rozwiązanie problemów, z jakimi boryka się na co dzień starsze pokolenie, jest jednym z najważniejszych celów samorządu województwa.

Z kolei do osób, które uczą się, pracują lub mieszkają na obszarze objętym działaniem LGD Szlak Tatarski, trafi w sumie blisko 150 tys. zł. Pieniądze będą przeznaczone na działania aktywizujące zawodowo osoby w wieku powyżej 18 roku życia i zamieszkujące gminy: Sokółka, Kuźnica, Krynki, Szudziałowo oraz Sidra.

– Aktywność zawodowa osób zamieszkujących mniejsze miejscowości naszego regionu jest konieczna ze względu na przeciwdziałanie bezrobociu oraz co za tym idzie, społecznemu wykluczeniu. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w działalność na rzecz lokalnych społeczności, które notują duże sukcesy w tym obszarze, za to, że nie pierwszy raz dostrzegają problemy i są pierwsi, aby je rozwiązać – powiedziała Wiesława Burnos, członek zarządu.

Poleć innym: