Chcesz założyć własny biznes?

13.03.2018

Jeśli masz ukończone 30 lat i nie pracujesz, masz szansę na otrzymanie wsparcia na założenie działalności gospodarczej. Pomogą w tym fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego.

W ostatnich dniach zostały podpisane kolejne umowy z pośrednikami, którzy będą udzielać takiej pomocy. Jest ona skierowana do mieszkańców subregionów: białostockiego, bielskiego, łomżyńskiego i suwalskiego. O udział w projektach mogą się starać osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo czy znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, czyli po 50. roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnością, długotrwale bezrobotne i o niskich kwalifikacjach.

Na co mogą liczyć uczestnicy projektów? Na doradztwo i szkolenia w zakresie zakładania i prowadzenia firmy, a także dotację inwestycyjną i tzw. wsparcie pomostowe (doradcze i finansowe) przez 12 miesięcy funkcjonowania działalności.

Gdzie już można szukać wsparcia?

Subregion białostocki

  • Fundacja Science Point (projekt „Business Point II”)
  • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (projekt „(Od)ważni na rynku pracy – wsparcie na założenie działalności gospodarczej”)
  • Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe (projekt „Szansa na biznes szansą na sukces”)

Subregion bielski

  • Sysco Polska Sp. z o.o. (projekt „Z biznesowym podejściem”)

Subregion łomżyński

  • Uczelnia Jańskiego z siedzibą w Łomży (projekt „Łomżyńscy pionierzy”)
  • Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp. z o.o.(projekt „Zakładam firmę – chcę mieć pracę!”)

Subregion suwalski

  • Agencja Rozwoju Regionalnego"ARES" S. A. w Suwałkach (projekt „Starter 3”)
  • Sysco Polska Sp. z o.o. (projekt „Startuj z biznesem”)
  • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku (projekt „Dotacje na Start – kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – II edycja”)

 

 

 

 

 

Poleć innym: