Czeremcha i Narew z dotacją na selektywną zbiórkę odpadów

27.05.2020

Gminy Czeremcha i Narew zmodernizują punkty selektywnego zbierania odpadów. Dotacje na ten cel z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego przyznał Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu 27 maja.

Koszt inwestycji w Czeremsze przekracza 3,1 mln zł, dofinansowanie wynosi 1,6 mln zł. W ramach projektu przewidziana jest modernizacja punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługującego całą gminę.

Z kolei modernizacja w Narwi będzie kosztować 747,5 tys. zł, z czego dotacja pokryje 598 tys. zł. Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny na terenie gminy Narew.

Projekty wpłynęły na konkurs ogłoszony w ramach działania 6.1. (Efektywny system gospodarowania odpadami) RPOWP, w którym można było uzyskać dotacje na projekty dotyczące selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych, w tym surowców odnawialnych. W kwietniu w ramach tego naboru dotacje otrzymały gminy Perlejewo, Milejczyce , Wąsosz i Raczki.

Poleć innym: