Cztery rodzinne domy dziecka powstaną w powiecie sokólskim

29.09.2021

Zapewnią opiekę ponad 30 dzieciom w różnym wieku z terenu województwa podlaskiego. Utworzenie nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych umożliwi dotacja z funduszy europejskich. Umowę na ten cel podpisali we wtorek: Wiesława Burnos, członek zarządu województwa oraz Piotr Rećko, starosta sokólski. Obecny był również Paweł Wnukowski, radny wojewódzki.

Wartość przedsięwzięcia sięga 7 mln zł, z czego dotacja wyniesie 5,9 mln zł.

– Dzieci z powiatu sokólskiego, gdy jest taka potrzeba, są teraz wywożone na podstawie orzeczenia sądu do tego typu domów w Giżycku, Olsztynie czy pod Warszawą. Często dzieci są rozdzielane, a rodzice nie mają kontaktu z nimi, z racji utrudnionego dojazdu. Powstanie takich domów, tu na miejscu, zapewni bliższy kontakt z dziećmi, bo one zawsze tęsknią za rodziną. Co ważne, znajdą tu miejsce podopieczni z całego regionu – powiedziała Wiesława Burnos.

Dobre miejsce na dom dla dzieci

Starostwo rozpoczęło już poszukiwania domów na terenie powiatu, które mogłyby pełnić takie funkcje. Co nie jest proste, z uwagi na wymogi, jakie zostały nałożone na tego typu placówki. Zakupione nieruchomości zostaną wyremontowane, odpowiednio wyposażone i dostosowane do potrzeb dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami. Zagospodarowane zostanie również otoczenie wokół obiektów – powstaną trawniki, nowe ogrodzenia, podjazdy dla niepełnosprawnych i place zabaw.

– Projekt jest niezwykle ważny, bo kierowany do tych najsłabszych, do dzieci, które przez wiele, wiele lat wyjeżdżały niestety z powiatu sokólskiego, ponieważ nie mieliśmy domu dziecka na naszym terenie. Nie było tym samym możliwości pracy z rodzicami, których sąd pozbawiał władzy rodzicielskiej. Niejednokrotnie ci rodzice są wykluczeni społecznie, nie radzą sobie, mają problemy z uzależnieniami albo tych rodziców po prostu nie ma. Ten projekt czterech domów dziecka jest szansą dla tych dzieciaków, szansą, aby wrócić do rodzin i abyśmy my, jako samorząd, mieli pełną kontrolę, pieczę nad ich przyszłością, nad ich rozwojem, wejściem w dorosłe życie – mówił Piotr Rećko.

O swoim poparciu dla tego typu inicjatyw zapewnił Paweł Wnukowski, radny wojewódzki.

- Tego typu sprawy społeczne dla nas, radnych województwa, są bardzo istotne. To wspaniały projekt, którego realizacja jest możliwa dzięki zaangażowaniu wielu osób - mówił Paweł Wnukowski

Fundusze odmienią życie

Jak podkreślała Karolina Perkowska, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, główna misja funduszy europejskich to odmieniać życie w różnych obszarach na lepsze.

- Ten kompleksowy projekt zabezpieczy dzieciaki i rodziny, które są rozdzielane, i na pewno jest bardzo potrzebny. Został bardzo dobrze przygotowany i tu nie było wątpliwości, czy powinien dostać dofinansowanie. Jego celem jest dobro dzieci, nie tylko z powiatu, ale z terenu całego województwa. Pieniądze, które zostały na ten projekt przeznaczone, z całą pewnością zostaną dobrze spożytkowane – mówiła.  

W ramach przyznanej dotacji zaplanowano również szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz dla kandydatów na dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych tego typu. Rodziny zastępcze otrzymają również wsparcie, które pomoże im pełnić swoją rolę m.in. pomoc psychologa, poradnictwo prawne czy mediacje rodzinne. Zagwarantowano również wypłatę świadczeń pieniężnych na rzecz dzieci przebywających w przyszłych placówkach.

Projekt będzie realizowany do października 2023 r. Partnerem w jego realizacji będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce.

Poleć innym: