4,7 mln zł dla podlaskich firm na kapitał obrotowy

26.05.2021

Kolejnych 156 wniosków od przedsiębiorców o dotację na kapitał obrotowy z funduszy europejskich zostanie przekazanych do oceny. Tak postanowił zarząd województwa na posiedzeniu w środę (26.05).

Chodzi o konkurs o dotację z funduszy europejskich na kapitał obrotowy, czyli bieżącą działalność firmy. Odbył się w lutym, a mogły w nim wziąć udział mikro- i małe przedsiębiorstwa oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą, których sytuacja pogorszyła się w związku z COVID-19.

Do tej pory w ramach tego konkursu zarząd przyznał dotacje 925 przedsiębiorstwom w wysokości 28 mln zł.  Były to firmy, które wykazały największy spadek przychodów.

Teraz kolejnych 156 wniosków od przedsiębiorców trafi do oceny i jeśli spełnią wymagania formalne - otrzymają dofinansowanie. To przedsiębiorstwa, które wykazały co najmniej 55 proc. spadku przychodów. Zarząd przeznaczył na ten cel 4,7 mln zł. To kwota, która została w puli konkursu po udzieleniu dotacji.

- Postanowiliśmy, że pieniądze, które zostały w ramach konkursu, wykorzystamy na dalszą pomoc dla podlaskich przedsiębiorców. Cieszę się, że kolejne wnioski trafią do oceny i będziemy mogli przyznać kolejne dotacje podlaskim firmom, poszkodowanym w wyniku pandemii - podkreślił Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Konkurs, który został ogłoszony w trybie nadzwyczajnym, jest częścią Podlaskiego Pakietu Gospodarczego (PPG), który utworzył Zarząd Województwa Podlaskiego, aby chronić podlaskie firmy przed negatywnymi skutkami COVID-19. Do tej pory w ramach PPG przedsiębiorcy otrzymali blisko 218 mln zł, a z różnych form pomocy skorzystało około 11 tysięcy firm.

Lista projektów przekazanych do oceny po przesunięciu środków (PDF 310 kB)

Poleć innym: