Dodatkowe pieniądze z PFRON-u dla Podlaskiego

10.07.2019

1,5 mln zł dla organizacji pozarządowych na wkłady własne do projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Taki rodzaj wsparcia zakłada umowa partnerska, którą we wtorek (09.07.) podpisał Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego, wspólnie z członkiem zarządu Markiem Malinowski oraz Marleną Maląg, prezesem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Marlena Maląg i marszałek Artur Kosicki podają sobie ręce trzymając podpisane umowy na tle ścianki z logo województwa. Towarzyszą im stojący po bokach: Grażyna Bogdańska i Marek Malinowski

 

We wtorkowym spotkaniu wzięła udział także Grażyna Bogdańska, dyrektor Podlaskiego Oddziału PFRON.

Marszałek Kosicki zaznaczył, że środki finansowe przekazane na wkłady własne rozwiążą problemy organizacji pozarządowych, dla których ich wniesienie jest często barierą w ubieganiu się o dofinansowania. To jego zdaniem przyśpieszy dystrybucję dotacji w ramach programu regionalnego przeznaczanych na projekty skierowane do osób niepełnosprawnych.

Przeciw społecznemu wykluczeniu

 – Jako zarząd województwa wielokrotnie deklarowaliśmy, że będziemy wspierać osoby niepełnosprawne. Podpisana dziś umowa partnerska to dowód na to, że to nie tylko słowa, ale i czyny – podkreślił marszałek Kosicki. – Problemy osób niepełnosprawnych, co wielokrotnie mówiłem, nie są mi obce. Zdaje sobie sprawę, że jest ich bardzo dużo. Mam nadzieję, że dzięki współpracy rządu i samorządu uda się je zminimalizować, by nie było osób niepełnosprawnych społecznie wykluczonych.

Wtórował mu Marek Malinowski, zaznaczając, że inwestycje w służbie zdrowia realizowane przy wsparciu Zarządu Województwa Podlaskiego, są przygotowane pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Marszałek Artur Kosicki podczas podpisywania umowy partnerskiej.

 

Dobrem wspólnym jest wspomaganie człowieka

Umowa została zawarta w ramach programu „Partnerstwo na rzecz osób z niepełnosprawnościami”. Dodatkowe środki mają trafić do organizacji pozarządowych, które realizują projekty związane m.in. z aktywizacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

– Brak środków na wkład własny często jest przeszkodą w tym, aby w ogóle wystartować w konkursie – zauważyła Marlena Maląg i zadeklarowała: – Jesteśmy przygotowani na to, by potrzeby związane z wkładem własnym zrealizować na 100 proc.

Jak podkreśliła, instytucji, którą zarządza, zależy na budowaniu szerokiej koalicji na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych, w której partnerami są: rząd, samorząd i organizacje pozarządowe.

– Podpisanie porozumienia to pierwszy krok, a przed nami kolejne. Bo dobrem naszym wspólnym jest wspomaganie człowieka, aby osoby z niepełnosprawnościami mogły godnie żyć, aby mogły się rozwijać, aby mogły czuć się potrzebne – podkreśliła.

Marlena Maląg, prezes PFRON, marszałek Artur Kosicki i Grażyna Bogdańska, siedzący za stołem prezydialnym.

 

Podlaskie jednym z pierwszych

Zawarta we wtorek umowa partnerska jest czwartą tego typu umową w kraju. Dotychczas PFRON zawarł podobne porozumienia z województwami: podkarpackim, świętokrzyskim i małopolskim.

– Mam nadzieję, że docelowo uda nam się podpisać porozumienia ze wszystkimi województwami. Cieszę się, że Podlaskie jest jednym z pierwszych – dodała Marlena Maląg. 

­Organizacje, które zajmują się osobami niepełnosprawnymi, będą mogły zgłaszać swoje projekty w ramach konkursów ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Analogiczny model współpracy z powodzeniem działa już od 2016 roku w woj. podkarpackim.  

– Chcemy, by konkursy ruszyły jak najszybciej, jesteśmy w kontakcie z marszałkiem województwa podkarpackiego, bo chcemy skorzystać z przetartych ścieżek i zdobytych przez to województwo doświadczeń – podsumował marszałek Kosicki.

Podpisane porozumienie ma również usprawnić współpracę pomiędzy zarządem województwa a PFRON-em w zakresie finansowania projektów wspierających osoby niepełnosprawne.

Marek Malinowski, członek zarządu, siedzący za stołem prezydialnym, wyjaśnia szczegółowe kwestie siedzącej po prawej dziennikarce. W tle baner PFRON-u.

Laptop, na którym wyświetlona jest plansza z kwotą 1 500 000 zł, którą PFRON przeznacza na wkłady własne do projektów.

 

ms / red. is

Fot. Mateusz Duchnowski/UMWP

 

Poleć innym: