Dodatkowe zajęcia i nowy sprzęt w szkołach

04.06.2019

Na terenie gmin Szepietowo i Jaświły szkoły podstawowe wprowadzą dodatkowe zajęcia dla dzieci i wyposażą się w niezbędne materiały dydaktyczne – na realizację tych zadań Zarząd Województwa Podlaskiego przeznaczył na wtorkowym (04.06 br.) posiedzeniu 280 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Szkoły podstawowe w Dąbrówce Kościelnej i Wojnach-Krupach (gmina Szepietowo) zorganizują nadprogramowe zajęcia rozwijające dla dzieci. Uczestnicy rozwiną w ten sposób postawy niezwykle pożądane na rynku pracy – takie jak np. przedsiębiorczość, kreatywność, innowacyjność czy współpraca w zespole. Aby było to możliwe, szkoły zostaną wyposażone w pomoce dydaktyczne i nowoczesny sprzęt technologii informatycznych. Z pomocy skorzysta 144 uczniów. Projekt jest wart 191 tys. zł, natomiast dofinansowanie z RPOWP to 181 tys. zł. Konkurs został przeprowadzony przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”.

Nauka jest praktyczna

To z kolei nazwa projektu, który zrealizuje Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Dolistowie Starym na terenie gminy Jaświły. Przewidziane są zajęcia dodatkowe o charakterze dydaktyczno-wyrównawczym dla 57 uczniów klas pierwszych. W planie są także warsztaty wspomagające umiejętność uczenia się, wycieczki edukacyjne i wyposażenie szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne, w tym narzędzia technologii informacyjnych. Natomiast nauczyciele skorzystają ze szkoleń. Wartość tego projektu to 105 tys. zł, dotacja z RPOWP wynosi 99 tys. zł. Projekt został wybrany do dofinansowania w ramach naboru przeprowadzonego przez LGD Fundusz Biebrzański.

Poleć innym: