Dotacja na profilaktykę wad postawy 5 tysięcy małych sokólszczan

28.05.2020

Zarząd Województwa na posiedzeniu 27 maja przyznał 429 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na profilaktykę zdrowotną dzieci w powiecie sokólskim.

Projekt zrealizuje NZOZ Zakład Fizykoterapii i Rehabilitacji Leczniczej Krzysztof Szarejko. Jego wartość wynosi 452 tys. zł. Będzie on realizowany przez 4 lata na terenie powiatu sokólskiego. Część edukacyjna – mająca na celu zwiększenie świadomości na temat czynników ryzyka powstawania wad postawy i następstw niezdiagnozowanych i nieleczonych dysfunkcji układu ruchu – zostanie skierowana do:

  • 2895 rodziców/opiekunów dzieci w wieku 5-6 lat,
  • 1892 dzieci z klas pierwszych szkoły podstawowej,
  • 1891 dzieci z klas czwartych,
  • 1137 dzieci z klas szóstych.

Natomiast 237 dzieci, u których wykryto wady postawy (w tym 126, u których zdiagnozowano skoliozę oraz 111, u których zdiagnozowano kifozę i lordozę) skorzysta z terapii i rehabilitacji w ramach projektu.

Został on zgłoszony na nabór w ramach poddziałania 7.2.1 (Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Przypomnijmy, że dwa tygodnie temu Zarząd Województwa przydzielił – w ramach tego samego konkursu – dotacje na profilaktykę wad postawy w powiatach: grajewskim, kolneńskim, łomżyńskim, zambrowskim, hajnowskim, siemiatyckim, wysokomazowieckim i w mieście Łomża.

Poleć innym: