Dotacje na lokalną edukację i rekreację

08.04.2021

Wyższa jakość nauczania w ośmiu szkołach: w Sokołach, Bruszewie, Tykocinie, Uhowie, Płonce Kościelnej, Łupiance Starej, Złotorii i w Radulach oraz miejsce do rekreacji i sportu w Mielniku - te przedsięwzięcia będą możliwe dzięki dotacjom unijnym, jakie przyznał Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu w czwartek, 8 kwietnia.

Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi w partnerstwie z gminami: Sokoły, Tykocin, Łapy i Choroszcz zrealizuje projekt zatytułowany „Narwiańska Akademia Wiedzy”.

Wyrównywanie szans

Ma on poprawić jakość kształcenia w Szkole Podstawowej(SP) im. Adama Mickiewicza w Sokołach, SP w Bruszewie, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie, SP im. Hugona Kołłątaja w Uhowie, SP im. Jana III Sobieskiego w Płonce Kościelnej,  SP w Łupiance Starej, SP w Złotorii oraz SP w Radulach.

- Skorzysta z niego 160 uczniów i 40 nauczycieli. Uczniowie wezmą udział w zajęciach dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe i matematyczno-przyrodnicze, z kolei nauczyciele zostaną przeszkoleni w zakresie korzystania z narzędzi informatycznych i cyberbezpieczeństwa. W szkołach zostaną doposażone też pracownie - wymienia Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego. - To znacznie poprawi jakość kształcenia w tych szkołach i pozwoli wyrównać szanse dzieci z mniejszych miejscowości w stosunku do ich rówieśników w dużych miastach.

Koszt tego przedsięwzięcia wynosi 483 tys. zł, a dotacja z funduszy europejskich pokryje blisko 459 tys. zł. Projekt wpłynął w ramach konkursu ogłoszonego przez Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.

Czas na rekreację

Z kolei gmina Mielnik zmodernizuje teren po byłym przedszkolu w Mielniku. Po remoncie powstanie tu ogólnodostępne miejsce do rekreacji i sportu. Zostaną tu zastosowane rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub klimatu, a będą to m.in.: kosze na odpady segregowane, instalacje fotowoltaiczne, zasilające monitoring oraz oświetlenie terenu. Powstaną również hotele dla owadów.

Inwestycja zostanie zrealizowana do września 2021 roku. Kosztować będzie 593 tys. zł, a dofinansowanie z UE wyniesie 392 tys. zł. Projekt został wyłoniony w ramach naboru Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”.

Poleć innym: