Dotacje na poprawę bezpieczeństwa w gminie Jedwabne

22.04.2021

Naprawa drogi i miejski monitoring – na te inwestycje gmina Jedwabne uzyskała pół miliona złotych dotacji z budżetu województwa. Umowę w tej sprawie podpisali w czwartek (22.04) wicemarszałek Marek Olbryś oraz Adam Niebrzydowski - burmistrz Jedwabnego.

Pierwsza z podpisanych umów dotyczy remontu drogi dojazdowej, prowadzącej do gminnej oczyszczalni ścieków, która stanowi najkrótszy dojazd z Jedwabnego do miejscowości Grabnik. W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie robót ziemnych, podbudowy betonowej, kruszyw, jak też wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, chodników i krawężników. Remont poprawi nie tylko bezpieczeństwo ruchu, ale ułatwi obsługę i dojazd do gminnej oczyszczalni. Przyznana dotacja na ten cel to 450 tys. zł.

Gmina uzyskała także dofinansowanie na montaż miejskiego monitoringu. Na 0,5-hektarowej części centrum Jedwabnego, obejmującej park oraz pięć przyległych ulic, zawiśnie osiem kamer z bezpośrednim przesyłem. Montaż monitoringu będzie kosztować 50 tys. zł

- To przede wszystkim kwestia poprawy bezpieczeństwa. Na terenie naszego miasta mają miejsce różne zdarzenia – dodał Adam Niebrzydowski. – Myślę, że po zrealizowaniu tej inwestycji, mieszkańcy poczują się bezpieczniej.

Dofinansowanie tych inwestycji jest możliwe dzięki dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego.

Poleć innym: