Dotacje na usługi doradcze dla ośmiu firm

19.03.2020

Ponad 420 tys. złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego przyznał na dzisiejszym (19 marca) posiedzeniu Zarząd Województwa ośmiu podlaskim firmom. Dotacje przeznaczą na dofinansowanie usług eksperckich.

Cztery firmy: Christmas Decor, Churros Polska, Fly Away Plus oraz Drone Ekspress zlecą ekspertom opracowanie strategii komunikacji marki. Koszt każdej z tych usług wynosi 61,5 tys. zł, a dofinansowanie z RPOWP to 42,5 tys. zł.

Firma Churros Polska skorzysta również z drugiej usługi doradczej, jaką jest opracowanie koncepcji strategicznej wprowadzenia na rynek nowego produktu/usługi (koszt 61,5 tys. zł, dotacja 42,5 tys. zł).

Kolejne cztery przedsiębiorstwa zwrócą się do ekspertów o opracowanie biznesplanu. Są to: Sklejka Trade, Sarco, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Wenus”, Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe „Zrąb". Wartość tej usługi wynosi 61,2 tys. zł, dofinansowanie z RPOWP 42,3 tys. zł.

Firma Sklejka Trade zdecydowała się również na zlecenie drugiej usługi, tj. oceny warunków wdrożeniowych nowych produktów w przedsiębiorstwie. Zapłaci za nią 57,8 tys. zł, a dotacja pokryje 39,9 tys. zł.

Koszt tych wszystkich usług przekracza 610 tys. zł, dotacja z RPOWP wynosi 421,8 tys. zł.

To kolejne firmy, które otrzymały dofinansowanie na usługi doradcze w ramach działania 1.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Wzięły one udział w konkursie, w którym można było uzyskać pomoc na ten cel. Oferta była skierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mogły wybierać z szerokiego katalogu usług, które świadczą: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, Podlaski Klub Biznesu, Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej, Polski Instytut Innowacji i Transferu Technologii oraz Centrum Eksperckie Uniwersytetu w Białymstoku.

Poleć innym: