Droga z Sokółki do Dąbrowy Białostockiej oficjalnie otwarta

12.11.2021

To inwestycja, która zapewnia bezpieczeństwo, poprawia komfort jazdy i usprawnia ruch na drodze. W środę, 10 listopada, oficjalnie otwarto ponad 30-kilometrowy odcinek zmodernizowanej drogi wojewódzkiej nr 673 prowadzącej z Sokółki do Lipska. W uroczystości uczestniczył Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

 

Uczestnicy konferencji prasowej stoją na drodze w rzędzie przed wstęgą

To fragment stanowiący ważny ciąg komunikacyjny w regionie. Prowadzi do Lipska, przebiegając przez gminy: Dąbrowa Białostocka, Sidra oraz Sokółka.

Ten ciąg komunikacyjny jest bardzo istotny z punktu widzenia rozwoju województwa podlaskiego. Teraz będzie można szybko i bezpiecznie przemieszczać się z północy na południe regionu – mówił Artur Kosicki. – Ta inwestycja pokazuje, jak konkurencyjne jest nasze województwo. Nie zapominamy o żadnym jego zakamarku. Staramy się, żeby wszystkie działania były prowadzone w zrównoważony sposób, tylko wtedy będziemy silni i ekonomicznie, i gospodarczo – podkreślił.

80 mln zł więcej

Marszałek podziękował wcześniejszemu zarządowi województwa, który zapoczątkował przedsięwzięcie – zwłaszcza obecnym podczas uroczystości: posłowi Mieczysławowi Baszce i radnemu wojewódzkiemu Bogdanowi Dyjukowi. Zaznaczył też, że za obecnej władzy udało się pozyskać jeszcze większe wsparcie dla inwestycji z funduszy unijnych – z pierwotnych 123 mln zł do 203 mln zł. Łączny koszt budowy i przebudowy drogi to ponad 225 mln zł.

– Dzięki temu zaoszczędziliśmy więcej środków z budżetu województwa. Taka jest idea obecnego zarządu – by te fundusze były wykorzystywane efektywnie i maksymalnie – zaznaczył.

Droga została oddana do użytku w październiku ubiegłego roku. Wykonawcy robót budowlanych, firmie STRABAG Sp. z o.o., dziękował Mariusz Nahajewski, dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, za „sprawne zrealizowanie inwestycji w wyznaczonym terminie”.

Widok z góry na rondo

Impuls do rozwoju

W ramach przedsięwzięcia wykonano jezdnię z nawierzchnią przystosowaną do ruchu ciężarówek. W Sokółce, Sokolanach, Jasionówce i Dąbrowie Białostockiej wybudowano ronda. Istniejące skrzyżowania zostały przebudowane. Na trasie pojawiły się nowe mosty, zjazdy oraz zatoczki autobusowe wraz z peronami. Zmodernizowana została także infrastruktura techniczna.

Ta droga cieszy mieszkańców gminy i całego powiatu sokólskiego. Jest impulsem do rozwoju, połączeniem Dąbrowy z Sokółką. Dzięki temu pojawiają się możliwości rozwojowe dla firm, które już teraz chętnie lokalizują swoje siedziby na tym terenie – mówił Artur Gajlewicz, burmistrz Dąbrowy Białostockiej.

W podobnym tonie wypowiadała się Ewa Kulikowska. Burmistrz Sokółki zwróciła też uwagę na diametralną poprawę bezpieczeństwa użytkowników DW nr 673.

Kluczowa inwestycja

Z kolei Paweł Wnukowski, radny sejmiku województwa, zaakcentował korzyści płynące z rozszerzenia inwestycji.

Do tej drogi należy doliczyć otwierany w ubiegłym roku wiadukt w Sokółce, odcinek od wiaduktu w stronę Krynek, który jest i będzie modernizowany, odcinek od Dąbrowy Białostockiej do Lipska i od Lipska do granicy państwa – wyliczał. – To cieszy nie tylko mieszkańców powiatu sokólskiego, ale całego naszego województwa.

Radny nawiązał też do obecnej sytuacji na granicy z Białorusią.

Jest to inwestycja kluczowa z punktu widzenia militarnego, bo tędy codziennie poruszają się wojska polskie i mogą robić to niezwykle skutecznie – podkreślił.

W uroczystym otwarciu drogi wojewódzkiej z Sokółki do Dąbrowy Białostockiej uczestniczyli także m.in.: Jerzy Białomyzy – wicestarosta powiatu sokólskiego, lokalni samorządowcy, przedstawiciele duchowieństwa i okoliczni mieszkańcy.

Biała ciężarówka wjeżdża na rondo

Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego, mówi podczas konferencji prasowej

Uczestnicy uroczystości otwarcia drogi wojewódzkiej nr 673

Otwarcie drogi wojewódzkiej nr 673

Uczestnicy uroczystości otwarcia drogi wojewódzkiej nr 673

Widok z góry na drogę

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

 

Poleć innym: