Drugi konkurs NCBiR w ramach poddziałania 4.1.2 POIR „Regionalne agendy naukowo-badawcze” na projekty konsorcjów jednostek badawczych i przedsiębiorstw

11.05.2017

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na finansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”.

Konkurs dotyczy projektów wpisujących się w tzw. regionalne agendy naukowo-badawcze (RANB). Budżet tej edycji konkursu przeznaczony na dofinansowanie projektów wynosi: 340 mln zł, w tym: 316,2 mln zł dla województw innych niż województwo mazowieckie oraz 23,8 mln zł dla województwa mazowieckiego. 

O środki z Programu Inteligentny Rozwój mogą ubiegać się konsorcja złożone z jednostek badawczych i przedsiębiorstw.  Podmioty te mogą powalczyć o dofinansowanie przedsięwzięć obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub same eksperymentalne prace rozwojowe. Warunkiem dofinansowania jest wpisanie się projektu w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych, czyli zagadnień wskazanych przez urzędy marszałkowskie i pokrywających się jednocześnie z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.

Wniosek o dofinansowanie projektu można złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w terminie: od 12 czerwca do 12 września 2017 r (godz. 16:00).

Instytucją Organizującą Konkurs jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i do wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest na stronie ogłoszenia:

http://www.poir.gov.pl/nabory/41-badania-naukowe-i-prace-rozwojowe-412-regionalne-agendy-naukowo-badawcze-1/

Poleć innym: