Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego - czekamy na Twój głos

04.06.2021

Ponad 4 miliardy euro to budżet Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), następcy Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Praca, edukacja, zdrowie oraz dostępność - to główne obszary działania FERS. Spotkanie rozpoczynające konsultacje społeczne programu otworzyła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Konsultacje potrwają do 9 lipca 2021 r.

"Pieniądze z FERS będziemy inwestować między innymi w poprawę sytuacji osób na rynku pracy, zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zapewnienie opieki nad dziećmi, edukację i  zdrowie. Chcemy przygotować dobry, przemyślany program, dlatego zachęcamy do udziału w konsultacjach" - mówiła otwierając konsultacje wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

FERS dla polityki społecznej

Celem Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego będzie między innymi poprawa sytuacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej planuje przeznaczyć dużą część środków na pomoc tym osobom w wejściu na rynek pracy i utrzymaniu zatrudnienia. Zostanie też stworzony nowy system orzekania o niepełnosprawności, a także nowoczesne instrumenty w zakresie wsparcia rodzin z osobą z niepełnosprawnościami.

"Priorytetem nadal pozostanie dostępność, którą będziemy realizować zgodnie z celami i kierunkami określonymi w rządowym Programie Dostępność Plus. Zadbamy, aby prawo, standardy i usługi uwzględniały potrzeby osób z niepełnosprawnościami i seniorów" – podkreśliła wiceminister Jarosińska-Jedynak.

Dofinansowanie z FERS trafi także na zwiększenie dostępności opieki żłobkowej, by wspierać polskie rodziny. W kontekście poprawy aktywności zawodowej rodziców wsparcie z FERS będzie przyczyniać się również do zwiększenia dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. FERS będzie koncentrował się także na jakości edukacji, w tym kształcenia zawodowego i szkolnictwa wyższego.

W obszarze zdrowia, podobnie jak w obecnej perspektywie finansowej, priorytetem będzie przejście od opieki instytucjonalnej do opieki lokalnej. Fundusze unijne w ramach FERS wesprą także osoby starsze potrzebujące opieki oraz dzieci i młodzież z zaburzeniami psychicznymi.

Celem programu będzie też również rozwój dialogu społecznego i obywatelskiego.

Program kierowany jest przede wszystkim do samorządów, administracji rządowej, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, partnerów społecznych, uczelni, szkół, placówek opieki zdrowotnej, osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin, a także rodziców dzieci do 3 lat.

Efekty POWER

Program Wiedza Edukacja Rozwój, czyli POWER to poprzednik FERS, który był realizowany w perspektywie 2014-2020. Ponad 1,7 mln osób bezrobotnych, biernych i pracujących, skorzystało ze wsparcia bezpośredniego w ramach POWER. Do końca 2020 r. ogłoszono 763 nabory i podpisano blisko 7 tys. umów na łączną kwotę 5,2 mld euro.

Dzięki programowi wsparciem objęto 820,5 tys. osób młodych, z czego pracuje już ponad 442 tys. Potrzebne na rynku pracy kompetencje i kwalifikacje uzyskało 152,7 tys. osób, a około 83 tys. dostało środki na prowadzenia własnego biznesu.

W zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19, objęto wsparciem 143,6 tys. osób i 558 podmiotów.

Powstają Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży. Ta innowacja wypracowana w ramach POWER, została wykorzystana w ramach krajowej reformy psychiatrii dzieci i młodzieży. Jej założenia stały się inspiracją dla zmian w prawie i nowej organizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej.

Czekamy na Państwa opinie

Więcej informacji o konsultacjach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, trwających do 9 lipca, można znaleźć na stronie www.power.gov.pl. Jest tu dostępny dokument programowy oraz formularz do zgłaszania uwag.

Zapraszamy również na wysłuchanie publiczne programu, które zaplanowano na 17 czerwca 2021 r.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej organizuje konsultacje społeczne wszystkich programów, które będą realizowane w nowej perspektywie budżetowej. Więcej informacji na stronie www.funduszeuropejskie.gov.pl.


źródło: Portal Funduszy Europejskich

Poleć innym: