Fundusze Europejskie pomagają podlaskim firmom. Prawie 7 tysięcy firm już się o tym przekonało. Dołącz do nich!

17.06.2020

Blisko siedem tysięcy podlaskich przedsiębiorców skorzystało z nieoprocentowanych pożyczek i dopłat do pensji, dofinansowanych z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Już 22 czerwca rusza kolejna forma pomocy – dotacja na sfinansowanie kapitału obrotowego.

Aż 142 mln zł z RPOWP przeznaczył Zarząd Województwa Podlaskiego na pomoc dla podlaskich przedsiębiorców w ramach Podlaskiego Pakietu Gospodarczego. Są to dopłaty do wynagrodzeń pracowników (72 mln zł) oraz bardzo atrakcyjne, nieoprocentowane pożyczki (70 mln zł). Obie formy wsparcia cieszą się dużą popularnością.

Pożyczki. 88 firm skorzystało z ulg

Do 15 czerwca przedsiębiorcy zawarli 30 umów na wzięcie pożyczki na kwotę 10,04 mln zł. Z tego 24 umowy są na cele rozwojowe, sześć – na termomodernizację. To firmy m.in. z sektora budowlanego, medycznego, gastronomicznego, motoryzacyjnego.

Kolejnych 31 wniosków na udzielenie pożyczki na kwotę 11,1 mln zł jest właśnie rozpatrywanych.

Z kolei 58 przedsiębiorców, którzy wzięli wcześniej pożyczki na mniej atrakcyjnych warunkach (czyli przed wprowadzeniem Podlaskiego Pakietu Gospodarczego), również skorzystało z pomocy, tj. wakacji kredytowych lub wydłużenia okresu rozliczenia.

Przypominamy:

Wszystkie pożyczki są nieoprocentowane i nie wymagają wkładu własnego. Tak korzystne zasady zostały wprowadzone właśnie po to, by pomóc przetrwać firmom ten trudny czas. Skorzystać z nich mogą zarówno:

  • przedsiębiorcy, którzy już korzystają z pożyczek, tyle tylko że warunki ich zobowiązań zostaną zmienione na bardziej preferencyjne, o wiele korzystniejsze,
  • jak i ci, którzy dopiero wezmą pożyczkę.

Pomoc adresowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Pożyczka może zostać przeznaczona cele termomodernizacyjne lub na inwestycje. Może to być rozbudowa przedsiębiorstwa, zakup maszyn i sprzętu do produkcji. Można też dzięki niej rozbudować i unowocześnić system informatyczny w firmie, wdrożyć wirtualny system obsługi działalności, stworzyć portal pracowniczy, kupić sprzęt, oprogramowanie do sprzedaży produktów i usług w internecie. Finansować z niej można również kapitał obrotowy na wydatki poniesione od 1 lutego 2020 roku.

Przedsiębiorcy przysługuje karencja w spłacie do 12 miesięcy, co w praktyce oznacza, że może inwestować w firmę oraz finansować wydatki obrotowe odraczając do 12 miesięcy rozpoczęcie spłaty zobowiązania. W sytuacji tymczasowej utraty płynności przedsiębiorca może skorzystać z zawieszenia rat maksymalnie na 6 miesięcy. W takiej sytuacji okres spłaty zobowiązania ulega wydłużeniu proporcjonalnie.

Pożyczki są dostępne nawet dla firm, którym banki odmawiają teraz kredytu. Jeżeli w momencie wniosku o pożyczkę firma nie ma zdolności finansowej, wówczas będzie weryfikowana ona na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Gdzie dostaniesz pożyczkę

Udzielają ich nasi pośrednicy, którzy zostali wyłonieni do świadczenia tych usług. Prosimy o kontakt z nimi. Odpowiedzą na wszelkie pytania w sprawie oferty pożyczkowej. Oto oni:

  • Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, Białystok, ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok, nr tel. 85 740 86 76, 85 740 86 83, e-mail: pozyczki@pfrr.pl;
  • Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach, ul. Tadeusza Kościuszki 62, 16-400 Suwałki, nr tel. 87 565 13 86;
  • Fundusz Wschodni Sp. z o.o, ul. Piękna 1 (III piętro), 15-282 Białystok, nr tel. 85 307 01 05;
  • Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA, ul. Piękna 1 (III piętro), 15-282 Białystok, nr tel.: 85 307 01 05, 662 836 358.

Dodatkowo przedsiębiorcy mogą skorzystać z atrakcyjnych pożyczek, będących w dyspozycji pośredników, z którymi współpracuje Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Są to:

  • Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach,
  • Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach,
  • Podlaski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.,
  • Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.

UMWP rekomenduje im: zawieszenie rat kapitałowo-odsetkowych, tzw. „wakacji kredytowych” do 6 miesięcy, zapewnienie dodatkowej karencji w spłacie rat kapitałowych do 6 miesięcy, wydłużenie okresu finansowania do 6 miesięcy.

Dopłaty do pensji i działalności gospodarczej

Kolejna forma wsparcia, czyli refundacja części kosztów wynagrodzeń zatrudnionych pracowników lub pokrycie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (w przypadku osób samozatrudnionych), cieszy się bardzo dużą popularnością. Z 6737 przedsiębiorcami podpisano już umowy na kwotę 65,6 mln zł. Dzięki temu dofinansowanie zostanie wypłacone do wynagrodzeń 15 862 pracowników.

Wsparcie adresowane jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, a także dla osób prowadzących działalność. Jest udzielane poprzez powiatowe urzędy pracy województwa podlaskiego, a wnioski o dofinasowanie przedsiębiorcy mogą składać poprzez portal www.praca.gov.pl w odpowiedzi na nabór wniosków ogłoszony właśnie przez powiatowy urząd pracy. Formularz jest dostępny na tej stronie, w zakładce – tarcza antykryzysowa.

Wsparcie adresowane jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, a także dla osób samozatrudniających się. Może je uzyskać przedsiębiorca, który wykaże spadek obrotów gospodarczych, rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym, mający miejsce w trakcie dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych w 2020 roku (np. w marcu i kwietniu 2020 roku) w porównaniu do łącznych obrotów osiągniętych w analogicznych dwóch kolejnych miesiącach kalendarzowych roku poprzedniego.

Skorzystaj. Nabory trwają

Dofinansowanie może zostać przyznane na trzy miesiące. Ale są pewne warunki. Przedsiębiorca nie może przez cały okres tego dofinansowania (czyli np. trzy miesiące) zwolnić pracowników, na których wynagrodzenie otrzymał wsparcie oraz po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi (kolejne trzy miesiące). W takim przypadku pracownik, do którego pensji wypłacono dotację, ma zagwarantowaną pracę przez pół roku.

I analogicznie: w przypadku osoby samozatrudniającej się, musi ona prowadzić działalność gospodarczą przez okres, na który zostało jej przyznane dofinansowanie (trzy miesiące) oraz po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi (kolejne trzy miesiące).

Pula przeznaczona na te dopłaty jeszcze się nie wyczerpała, zachęcamy więc do śledzenia stron internetowych powiatowych urzędów pracy, na których publikowane są nabory wniosków.

Dotacja na kapitał obrotowy

A już 22 czerwca rusza nabór, w którym przedsiębiorcy mogą zdobyć dotację na sfinansowanie kapitału obrotowego. To pomoc bezzwrotna, udzielana maksymalnie na trzy miesiące. Konieczne będzie utrzymanie działalności przedsiębiorstwa w tym okresie,

Dotacja wyliczona zostanie według stawek, zależnych od liczby pracowników, np. osoba samozatrudniona otrzyma 7 845,11 zł miesięcznie (na trzy miesiące 23 535,33 zł), a przedsiębiorca zatrudniający 20 pracowników – 35 084,40 zł miesięcznie (na trzy miesiące 105 253,20 zł).

Skorzystać z niej będą mogły mikro- i małe przedsiębiorstwa z województwa podlaskiego, w tym samozatrudnieni, którzy prowadzili działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 roku. Warunkiem jest spadek obrotów danej firmy, wywołany zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19.

Nabór został ogłoszony 15 czerwca na stronie rpo.wrotapodlasia.pl. Za pośrednictwem tej strony od 22 czerwca, od godziny 8, będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie. Konkurs kończy się 30 czerwca lub wcześniej – jeśli wyczerpie się pula pieniędzy na ten cel. Budżet tego konkursu wynosi 35 mln zł.

Nabór na sfinansowanie kapitału obrotowego

Poleć innym: