Fundusze europejskie wspierają Białostocki Obszar Funkcjonalny

28.04.2021

Dostosowanie szkół zawodowych do potrzeb rynku pracy oraz utworzenie Centrum Reintegracji Rodziny to kolejne projekty, które zostaną zrealizowane na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF). Umowy na dofinansowanie tych przedsięwzięć z funduszy europejskich podpisali w środę (28.04): marszałek Artur Kosicki i Marek Malinowski, członek zarządu województwa oraz Tadeusz Truskolaski - prezydent Miasta Białystok i prezes BOF, Adam Tomanek - członek zarządu Stowarzyszenia, a także Michał Gaweł, prezes Fundacji Dialog.

- Podpisujemy dziś umowę na dwa ważne projekty ze sfery edukacji i sfery społecznej. Pierwszy z nich to ponad 4,7 mln zł na przygotowanie młodych ludzi do tego, żeby jak najlepiej poradzili sobie na rynku pracy. Drugi projekt, nie mniej ważny, dotyczy wsparcia rodzin zastępczych i z problemami wychowawczymi - powiedział marszałek Artur Kosicki.

Podkreślił też, że za kadencji obecnego zarządu do BOF przekazano prawie 80 mln zł z funduszy europejskich.

- Mam nadzieję, że w nowej perspektywie unijnej będziemy współpracowali równie dobrze. Tak, aby miasto Białystok, jak i gminy je otaczające, mogły sprawnie korzystać ze środków europejskich - dodał marszałek Kosicki. - Mam nadzieję, że te pieniądze zapracują na siebie jak najlepiej.

Powstanie EcoCentrum Kompetencji

Model kształcenia w obszarze gospodarowania energią i zasobami zostanie unowocześniony w 14 szkołach zawodowych na terenie BOF. Służyć ma temu utworzenie EcoCentrum Kompetencji.

- Projekt dotyczy programu nauczania w obszarze gospodarowania energią i zasobami, wpisuje się więc zarówno w tzw. zielony ład europejski, Strategię Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030, jak i Strategię BOF - zaznaczył Tadeusz Truskolaski.

Projekt obejmie 500 uczniów i 30 nauczycieli. Najpierw zostaną zbadane potrzeby 200 firm w obszarze związanym z gospodarowaniem energią i zasobami i pod ich kątem przygotowany program nauczania. Obejmie on m.in.: szkolenia, staże i praktyki dla uczniów. Nauczyciele również wezmą udział w stażach i wyjazdach studyjnych. Poza tym, w zakresie tej tematyki zostanie również nawiązana współpraca z uczelniami, które zorganizują seminaria branżowe i zajęcia dydaktyczne dla młodzieży ze szkół zawodowych. Planowane są także wycieczki edukacyjne. W ramach projektu będą prowadzone dwa laboratoria, związane z gospodarowaniem energią (edukacyjne i demonstracyjne).

W trakcie prac nad zmianą jakości kształcenia, zostanie wypracowany system oceny i certyfikacji nowych umiejętności i kompetencji zawodowych. Pracodawcy będą włączeni w te prace.

Koszt tego projektu wynosi blisko 5 mln zł, dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego to 4,7 mln zł. Będzie realizowany do października 2023 roku. Partnerem projektu jest Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr.

Pomoc dla rodzin zastępczych

Kolejne dwie umowy zostały podpisane z Fundacją Dialog. Dotyczą one utworzenia i prowadzenia Centrum Reintegracji Rodzin..

- W ramach otrzymanych środków chcemy wyremontować pion w bloku przy ul. Piłsudskiego, gdzie utworzymy mieszkania służące głównie rodzinom zastępczym - poinformował Michał Gaweł, prezes Fundacji Dialog.

Centrum będzie miało do dyspozycji sześć mieszkań. Będą one odpowiednio przebudowane, aby mogły z nich bez przeszkód korzystać osoby z niepełnosprawnościami. Umożliwi to pracownikom i wolontariuszom instytucji wspierania rodzin zastępczych z terenu BOF, realizację usług terapeutyczno-pomocowo-reintegracyjnych, dziennych w jednym mieszkaniu i całodobowych w pięciu mieszkaniach. Znajdą w nich opiekę także rodziny, które przeżywają trudności wychowawcze, chcą odzyskać dzieci z pieczy zastępczej lub stać się rodzicami zastępczymi. Lokatorzy mieszkań będą mieli zapewnioną terapię, pomoc oraz mediację.

To jednak nie wszystko. Dofinansowanie pozwoli stworzyć program szkoleniowy dla rodzin zastępczych.

- Po to, by jak najmniej dzieci przebywało w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a trafiały one do rodzin zastępczych - wyjaśniał Michał Gaweł.

Usługi Centrum będą również koncentrowały się na zapewnieniu podopiecznym bezpieczeństwa socjalnego, pomocy prawnej, ale również aktywizacji społecznej. Projekt zakłada, że w latach 2021-2023 w Centrum Reintegracji Rodziny wsparcie uzyska 120 osób (60 dorosłych i 60 dzieci).

Koszt jego realizacji wynosi ponad 2 mln zł, z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego to 1,9 mln zł.

Poleć innym: