Gminy Jedwabne i Łapy z dotacjami na odnawialne źródła energii

18.01.2022

Samorządy otrzymają łącznie prawie 2,7 mln zł z funduszy europejskich. Pieniądze pozwolą zamontować w gospodarstwach domowych na ich terenie 209 instalacji OZE. Umowy z wójtami obu gmin podpisał w poniedziałek, 17 stycznia marszałek Artur Kosicki wraz z wicemarszałkiem Markiem Olbrysiem.

Konferencja prasowa dotycząca dotacji na odnawialne źródła energii w Jedwabnem i Łapach

Projekty, których dotyczą umowy, do tej pory znajdowały się na liście rezerwowej konkursu prowadzonego przez urząd marszałkowski. Będą mogły być zrealizowane dzięki pieniądzom z dodatkowej puli środków unijnych przyznanych Podlaskiemu w odpowiedzi na kryzys wywołany przez pandemię. Fundusze te mogły być wykorzystane na odbudowę gospodarki regionu w obszarze m.in. energetyki czy przedsiębiorczości.

Dziś chcemy w sposób symboliczny zakończyć już konkurs dla samorządów dotyczący odnawialnych źródeł energii. Jak państwo pamiętają, pierwotny jego budżet wynosił 30 mln zł i bardzo szybko został wyczerpany. Wtedy złożyliśmy obietnicę, że wszystkie wnioski, które zostały pozytywnie ocenione, uzyskają dotacje. Słowa dotrzymaliśmy. Wszystkie 101 wniosków uzyskało wsparcie – mówił Artur Kosicki.

Marszałek zachęcał samorządy do przygotowywania tego typu projektów, szczególnie w obliczu zbliżającej się perspektywy finansowej 2021-2027.

Chcemy, żeby projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii w naszym województwie było jak najwięcej. Są to przedsięwzięcia bardzo pożyteczne z punktu widzenia ochrony środowiska, zmniejszają koszty utrzymania gospodarstw domowych. Pieniędzy w nowym programie będzie o 40 mln euro więcej, dlatego jeszcze więcej z nich trafi do naszych samorządów, firm i mieszkańców – podkreślił marszałek.

Konferencja prasowa dotycząca dotacji na odnawialne źródła energii w Jedwabnem i Łapach

Setki nowych instalacji

Dzięki podpisanej dziś umowie na terenie gminy Łapy powstaną 132 mikroinstalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii w gospodarstwach domowych. Będą to w części instalacje hybrydowe, co oznacza jednoczesny montaż instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych. Wartość tego projektu to ponad 2 mln zł. Dofinansowanie z funduszy unijnych wyniesie prawie 1,3 mln zł.

Inwestycja jest bardzo oczekiwana przez mieszkańców. Mamy w tej chwili dwa razy więcej deklaracji niż możliwości finansowych. W tym tygodniu będziemy weryfikować wszystkie zgłoszenia. Myślę, że większość instalacji uda się wykonać do końca marca br. – informował Krzysztof Gołaszewski, burmistrz Łap.

Z odnawialnych źródeł energii w swoich gospodarstwach będą korzystać także mieszkańcy gminy Jedwabne.

W historii naszej gminy to drugie tego typu przedsięwzięcie. Przedsięwzięcie, na które wszyscy bardzo czekają, które bardzo poprawi komfort życia ludzi. Pan marszałek dotrzymał słowa i dzięki temu możemy realizować ten projekt – mówił Adam Niebrzydowski, burmistrz Jedwabnego.

Projekt tego samorządu zakłada budowę 77 mikroinstalacji: 46 instalacji paneli fotowoltaicznych (w tym 27 na terenie wiejskim) oraz 31 instalacji kolektorów słonecznych (w tym 23 na terenie wiejskim). Koszt przedsięwzięcia to prawie 2 mln zł. Dotacja w tym przypadku to niemal 1,4 mln zł.

To szalenie istotne dofinansowanie dla mieszkańców miast i gmin. Dlatego, że im więcej takich instalacji, tym mniej zanieczyszczenia środowiska, mniejszy ślad węglowy – mówił o projektach wicemarszałek Olbryś.

Podpisanie umowy na dotacje na odnawialne źródła energii w Jedwabnem i Łapach

Ponad 120 mln zł na OZE

Nabór w konkursie na dotacje do odnawialnych źródeł energii realizowanym przez samorząd województwa był prowadzony pomiędzy końcem grudnia 2019 r. a końcem lutego kolejnego roku. W jego ramach można było starać się o dotacje na niewielkie instalacje, montowane w gospodarstwach domowych mieszkańców poszczególnych gmin i miast.  

Pierwotna konkursowa pula unijnych funduszy na ten cel, wynosząca 30 mln zł, szybko okazała się niewystarczająca, wobec dużego zainteresowania ze strony samorządów. W związku z tym budżet w ciągu minionego roku był wielokrotnie zwiększany. Ostatecznie wyniósł 123,3 mln zł, a dotacje otrzymały kolejne projekty z listy rezerwowej. Dzięki decyzjom zarządu województwa z dofinansowania do instalacji OZE skorzystali do tej pory mieszkańcy łącznie ponad 100 samorządów.

Konferencja prasowa dotycząca dotacji na odnawialne źródła energii w Jedwabnem i Łapach

Konferencja prasowa dotycząca dotacji na odnawialne źródła energii w Jedwabnem i Łapach

Konferencja prasowa dotycząca dotacji na odnawialne źródła energii w Jedwabnem i Łapach

Poleć innym: