Innowacyjne materiały termoizolacyjne, budowle modułowe i koła tarczowe

29.05.2020

Zarząd Województwa przeznaczył ponad 4 mln złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na prace badawczo-rozwojowe w trzech podlaskich firmach.

Firma Magnum z Zambrowa przeprowadzi prace badawcze mające na celu opracowanie nowych materiałów termoizolacyjnych wykorzystywanych w budownictwie. Wartość tego projektu to 1,56 mln zł, a dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego wyniesie ponad 1 mln zł.

Białostocka spółka ADB również otrzyma ponad 1 mln zł na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad optymalizacją modułowych konstrukcji szkieletowych i budowli modułowych. Celem będzie poszukiwanie konstrukcji materiałooszczędnych, ekologicznych, o wysokich parametrach. Koszt tych badań wynosi 1,55 mln zł.

Z kolei firma Pronar z Narwi zajmie się badaniami nad nowymi rozwiązaniami kół tarczowych. Wartość projektu to 4,75 mln zł, a dotacja pokryje ponad 2 mln zł. Prace dotyczyć będą wykonania prototypów kół, przeprowadzenia ich testów eksploatacyjnych oraz wykonania serii próbnych kół.

Projekty te warte są 7,86 mln zł, a dofinansowanie w ramach RPOWP wynosi 4,1 mln zł.

Projekty wpłynęły na konkurs ogłoszony w ramach poddziałania 1.2.1 RPOWP na wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach.

Poleć innym: