Integracja w projektach lokalnych

10.12.2019

W ramach Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zostaną zrealizowane dwa projekty, które zakładają wsparcie w powrocie do aktywnego życia.

Gmina Sokoły utworzy Centrum Integracji Społecznej Sokoły, które zaoferuje pomoc dla 30 osób z gmin: Sokoły, Kobylin Borzymy i Łapy, znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji, w powrocie do aktywności zawodowej i społecznej. Dla każdej z tych osób zostanie stworzona indywidualna ścieżka reintegracji, która będzie uwzględniać ich potrzeby, możliwości i predyspozycje. Uczestnicy projektu skorzystają ze wsparcia psychologa, pracownika socjalnego, doradcy zawodowego, kursów i warsztatów zawodowych. Wartość tego projektu wynosi 1,2 mln zł, a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – 909 tys. zł.

Drugi projekt zrealizuje gmina Łapy. W jego ramach opiekę otrzyma aż 208 osób, będących w bardzo trudnej sytuacji. Dla nich zostaną utworzone miejsca w Klubie Integracji Społecznej, gdzie uczestnicy projektu otrzymają wsparcie (porady doradców, kursy zawodowe, staże). Projekt będzie kosztował 3,4 mln zł, dotacja pokryje ponad 3,2 mln zł.

Poleć innym: