Inwestycja w lepszą przyszłość. Blisko 6 mln zł na dofinansowanie projektów skierowanych do uczniów

27.08.2020

Cztery kolejne szkoły w regionie będą realizować unijne projekty – to już ostatnia część listy wniosków, które uzyskały wsparcie w ramach naboru Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. W czwartek (27.08) zarząd województwa przyznał na ten cel blisko 6 mln zł.

140 uczniów i 23 nauczycieli podniesie swoje kompetencje w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie. W tym celu wezmą oni udział w odpowiednich zajęciach, kursach i szkoleniach. Dla 20 uczniów zaplanowano staże zawodowe u lokalnych przedsiębiorców – co pozwoli na nabycie, tak liczącego się na rynku pracy, doświadczenia zawodowego. Ponadto jakość edukacji zostanie podniesiona poprzez doposażenie szkoły w koparko-ładowarkę i wózek widłowy. Projekt został zgłoszony przez spółkę Open Education Group i otrzyma wsparcie w wysokości 1,6 mln zł.

Kolejny projekt jest skierowany do szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie Bielska Podlaskiego – Zespołu Szkół nr 1 oraz Zespołu Szkół nr 4. W założeniu projektu zaplanowano podniesienie poziomu skuteczności kształcenia zawodowego dla 290 uczniów oraz doskonalenie kompetencji zawodowych 14 nauczycieli.

Do realizacji zaplanowano doposażenie pracowni zawodowych, warsztatów szkolnych w sprzęt, pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK (tj. aplikacje internetowe, e-nauczanie). Projekt będzie realizować Narodowe Forum Doradztwa Kariery i otrzyma na ten cel ponad 2 mln zł.

Projekt Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży otwiera nowe możliwości przed 25 uczniami oraz 7 nauczycielami Akademickiej Szkoły Ponadgimnazjalnej w Łomży. Poradnictwo zawodowe, zajęcia rozwijające, wyrównawcze, staże dla uczniów i nauczycieli – te zadania założono w projekcie. Dodatkowo zostanie wyposażona pracownia zawodowa. Projekt zakłada również utworzenie nowego kierunku - Technikum browarniczego – browarnictwo rzemieślnicze i przemysłowe. Przyznana dotacja dla tego projektu to 1,8 mln zł.

Nowa oferta edukacyjna szkół to podniesienie poziomu kształcenia zawodowego, które teraz będzie bardziej wpisywać się w potrzeby regionalnego rynku pracy. To duża pomoc w wyborze ścieżki zawodowej. Placówki szkolne staną się bardziej nowoczesne, oferujące większe możliwości rozwoju – tyle uda się osiągnąć dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Poleć innym: