Jak Europa ma chronić środowisko? Wypełnij ankietę

23.03.2020

Komisja Europejska zaprasza do konsultacji na temat wieloletniego programu prac na lata 2021–2024 Programu LIFE.

Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody.

Teraz opracowywane są założenia programu na lata 2021-2024. W tym celu Komisja Europejska prowadzi konsultacje na temat przyszłości programu LIFE, a wszystkich zainteresowanych obywateli i organizacji zachęca do wyrażania opinii na temat jego priorytetów, strategii i realizacji.

Kwestionariusz konsultacyjny znajdziecie Państwo na stronie Komisji Europejskiej.

Informacje, jakie Państwo prześlecie, zostaną wzięte pod uwagę podczas przygotowywania wieloletniego programu prac na rzecz programu LIFE. Wypełnienie kwestionariusza nie powinno zająć więcej niż 20–25 minut. Można go przesyłać do 27 kwietnia.

Poleć innym: