Kolejne dotacje dla powiatu siemiatyckiego

22.04.2021

600 tysięcy złotych na modernizację budynku internatu w Czartajewie i ponad 350 tysięcy złotych na działalność klubu seniora w Drohiczynie - takie umowy ze strony samorządu województwa podpisali w czwartek (22.04) Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Marek Malinowski, Członek Zarządu Województwa.

Pierwsza umowa dotyczy przebudowy internatu w Czartajewie, którą zrealizuje powiat siemiatycki. Decyzję o przyznaniu pomocy finansowej na ten cel podjęli radni wojewódzcy na sesji w marcu br. Zostanie przeznaczona na modernizację budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych im. Wł. St. Reymonta w Czartajewie.

Internat dostępny dla osób z niepełnosprawnością

Planowana inwestycja ma na celu dostosowanie istniejącego budynku internatu z 1957 r. do wymagań przeciwpożarowych. Projekt zakłada m.in.: budowę windy, zewnętrznej klatki schodowej, wymianę instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, budowę instalacji fotowoltaicznej, przebudowę kuchni i pokoi, jak też zakup odpowiedniego wyposażenia. Zmodernizowany obiekt będzie w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością.

Dotację otrzyma powiat siemiatycki, który jest organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Technicznych im. Władysława Stanisława Reymonta w Czartajewie. Koszt inwestycji wyniesie około 7 mln złotych, z czego dotacja z budżetu województwa pokryje 600 tysięcy złotych.

Dotacja dla seniorów w gminie Drohiczyn

Druga umowa dotyczy dotacji dla Klubu Seniora w Drohiczynie. Placówka przyjmie 24 nowych podopiecznych. Będą to osoby, które skończyły 60 lat, chore, niesamodzielne lub w trudnej sytuacji materialnej.

Dla seniorów z Drohiczyna zostanie przygotowana szeroka oferta. Wezmą udział w warsztatach, zajęciach prozdrowotnych, spotkaniach integracyjnych, wycieczkach edukacyjnych, wydarzeniach kulturalnych. Skorzystają również z porad specjalistów.

Projekt będzie realizowany od listopada 2021 do końca czerwca 2023 roku. Jego koszt wynosi blisko 377 tys. zł, a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego pokryje 357 tys. zł. Został zgłoszony na konkurs prowadzony przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”.

Poleć innym: