Kolejny milion zł na oddział neurologii w Zambrowie

31.05.2021

Dotacja z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów pomoże sfinansować wkład własny w projekcie dotyczącym utworzenia i doposażenia oddziału neurologii w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie. Umowę o przyznanie wsparcia podpisali w poniedziałek (31.05) Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego, Marek Malinowski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego oraz przedstawiciele Powiatu Zambrowskiego: starosta Stanisław Władysław Ożlański i Sebastian Orłowski, członek zarządu. Nowy oddział i poradnia będą gotowe w połowie 2023 r.

Nie tylko dla powiatu

Dziś możemy podpisać umowę na wsparcie bardzo ważnej inwestycji dla mieszkańców powiatu zambrowskiego i powiatów ościennych – powiedział Artur Kosicki.

Szpital Powiatowy w Zambrowie otrzymał już 8 mln zł z funduszy unijnych na utworzenie i doposażenie oddziału neurologii z pododdziałem udarowym i odcinkiem rehabilitacji neurologicznej. W ramach projektu powstanie także poradnia neurologiczna.

Biorący udział w spotkaniu Bogusław Dębski, prezes Szpitala Powiatowego w Zambrowie i przewodniczący sejmiku województwa, podkreślił, że inwestycja ma charakter ponadlokalny.

Jest to zadanie ponadlokalne, zadanie wojewódzkie, realizujące bardzo ważne potrzeby, które zostały określone w wojewódzkich mapach potrzeb zdrowotnych. Jest to zadanie trudne, ale dzięki współpracy możliwe do wykonania – dodał Bogusław Dębski.

Fundusz wspiera lokalne projekty

To środki na wsparcie inwestycji istotnych z punktu widzenia rozwoju samorządów.

Zainteresowanie tym funduszem przerosło nasze oczekiwania – wpłynęły wnioski na kwotę 26 mln zł, z czego prawie 23 mln zł zostały przekazane samorządom. A zatem niemal dwukrotnie zwiększyliśmy alokację. Stać nas na to, biorąc pod uwagę kondycję budżetu i jego wykonanie, jeśli chodzi o rok 2020. Będziemy dążyli do wspierania takich inwestycji i mam nadzieję, że te środki zapracują na siebie – zaznaczył marszałek Artur Kosicki.

Milion z budżetu województwa, w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów, ma uzupełnić wkład własny niezbędny przy realizacji unijnego projektu. Powiat Zambrowski sfinansuje w tym zakresie wydatki w kwocie ponad 400 tys. zł.

Dziękujemy za pomoc dla naszego powiatu. Ta kwota wesprze inwestycję, która będzie służyła nie nam politykom, lecz mieszkańcom powiatu zambrowskiego. Jest to jeden z najmniejszych powiatów w województwie, dlatego ma niewielkie środki na finansowanie inwestycji. Każde przyznane wsparcie jest niezwykle ważne – podkreślił Stanisław Władysław Ożlański, Starosta Zambrowski.

Budżet projektu obejmuje zarówno zadania związane z pracami budowlanymi, jak również z zakupem wyposażenia medycznego, systemu informatycznego i sprzętu komputerowego. Realizacja całego projektu to koszt ponad 10 mln zł, z czego dofinansowanie przyznane z funduszy europejskich sięga 8 mln zł.

Podczas spotkania obecny był również Stanisław Rykaczewski, radny powiatu.

Już kilkudziesięciu samorządom terytorialnym z regionu przyznano pomoc finansową w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów – rezerwie utworzonej w budżecie województwa. Dzięki decyzjom samorządu podlaskiego lokalne inwestycje wsparto już kwotą blisko 23 mln zł. Zrealizowane zostaną przedsięwzięcia o różnym charakterze. Będą to m.in.: remonty i przebudowy dróg, modernizacje szkół, internatów, hal gimnastycznych, budowa miejsc pamięci i rekreacji.

Poleć innym: