Komunikat dotyczący anulowania konkursu z zakresu ochrony wody i gleb

19.02.2021

Komunikat dotyczący anulowania konkursu w ramach Działania 6.2 Ochrona wody i gleb, Typy projektów:

  1. Projekty polegające na kompleksowym wsparciu gospodarki wodno-ściekowej,
  2. Projekty z zakresu zwiększenia dostępności do linii wodociągowych oraz poprawy jakości wody pitnej. (Aglomeracje: Augustów, Czarna Białostocka, Grajewo, Hajnówka, Łapy, Mońki, Siemiatycze, Sokółka, Wysokie Mazowieckie oraz Zambrów).

Jednym z warunków przyznania wsparcia w ramach Działania 6.2 jest weryfikacja zgodności inwestycji z aktualnym Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych (AKPOŚK).

Zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Infrastruktury, przekazanie VI AKPOŚK do zatwierdzenia przez Radę Ministrów powinno nastąpić na koniec I kwartału 2021 r., co jeszcze nie kończy całej procedury zatwierdzania. Zgodnie z Harmonogramem naboru wniosków w trybie konkursowym termin ogłoszenia konkursu to luty 2021 r., rozpoczęcie naboru to marzec 2021 r. Przygotowanie projektów w zgodności z VI AKPOŚK w wyznaczonym w harmonogramie terminie, nie będzie możliwe.

W związku z zakończeniem perspektywy 2014-2020 oraz biorąc pod uwagę infrastrukturalny charakter projektów, a także brak dokładnych informacji dotyczących zakończenia prac nad aktualizacją KPOŚK, Instytucja Zarządzająca RPOWP 2014-2020 podjęła decyzję o anulowaniu konkursu.

Treść komunikatu do pobrania (PDF 157 kB)

Poleć innym: