Komunikat dotyczący naboru dostawców usług i ich oferty usługowej - Poddziałanie 1.4.1

31.12.2019

Komunikat dotyczący naboru dostawców usług i ich oferty usługowej Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy)

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż pomimo zakończenia z dniem 31.12.2019 r. naboru dostawców usług i ich oferty usługowej to zgodnie z pkt 2.10 Regulaminu naboru dostawców usług i ich oferty usługowej, Instytucje Otoczenia Biznesu ujęte na Liście kwalifikowanych dostawców usług na stronie internetowej http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/katalog-prorozwojowych-uslug-doradczych.html mają możliwość dalszego rozszerzania zakresu świadczonych usług.

Komunikat (PDF 328 kB)

Ogłoszenie o naborze wniosków

Poleć innym: