Komunikat dotyczący naboru dostawców usług i ich oferty usługowej - Poddziałanie 1.4.1

29.11.2019

Komunikat  dotyczący naboru dostawców usług i ich oferty usługowej Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości  oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy)  
 
 
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż zgodnie z pkt 2.1 Regulaminu naboru dostawców usług i ich oferty usługowej, zakończenie naboru dostawców usług i ich oferty usługowej nastąpi z dniem 31.12.2019 r.  

Plik z komunikatem z 29.11.2019 (PDF 331 kB)

Ogłoszenie o naborze wniosków
 

Poleć innym: