Komunikat dotyczący naboru wniosków na rozwijanie działalności badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach

31.03.2021

Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2021 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 nabór w ramach poddziałania 1.2.1 zaplanowano na kwiecień 2021. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 informuje, że termin ten zostaje przesunięty na maj 2021 r.

Powyższe spowodowane jest koniecznością niezwłocznego wsparcia przedsiębiorstw funkcjonujących na obszarze województwa podlaskiego, które znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19, aplikujących o dofinansowanie utrzymania działalności gospodarczej w ramach prowadzonego w trybie nadzwyczajnym naboru wniosków nr RPPD.01.04.01-IZ.00-20-001/21 Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw.

Treść komunikatu do pobrania (PDF 331 kB)

Poleć innym: