Komunikat dotyczący ogłaszanych naborów wniosków w ramach RPOWP

17.03.2020

W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, podjęła decyzje o:

  • wydłużeniu terminu zakończenia naboru w ramach konkursu nr RPPD.05.04.01-IZ.00-20-001/20 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF ogłoszonego w lutym 2020 r. dotyczącego zrównoważonej mobilności miejskiej z 26 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.;
  • przesunięciu terminu rozpoczęcia naboru w ramach konkursu 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, dotyczącego Rozwóju usług elektronicznych w administracji z kwietnia 2020 r. na lipiec 2020 r., a zakończenia naboru z maja 2020 r. na sierpień 2020 r.;
  • przesunięciu terminu rozpoczęcia naboru w ramach konkursu 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, naboru dotyczącego Inwestycji w ramach infrastruktury dedykowanej osobom dorosłym w obszarze chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej tj. w zakresie chorób układu krążenia, nowotworowych, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorób układu oddechowego, chorób psychicznych) oraz inwestycji na rzecz osób dorosłych, ukierunkowanych na specyficzne dla regionu grupy chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej i stanowią istotny problem zdrowotny populacji województwa (innych niż wymienione powyżej) z kwietnia 2020 r. na lipiec 2020 r., a zakończenia naboru z maja 2020 r. na sierpień 2020 r. jednocześnie Instytucja Zarządzająca rozważa możliwość zmiany formuły przewidywanego naboru lub zorganizowanie dodatkowego naboru wniosków na innych warunkach i w innym terminie;
  • wstrzymaniu planowanego na marzec 2020 r. naboru w ramach Podziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa (typ projektu Promocja gospodarcza / Targi, misje i inne wydarzenia o charakterze międzynarodowym) do czasu ustabilizowania się sytuacji międzynarodowej. O wznowieniu naboru poinformujemy osobnym komunikatem.
Poleć innym: