Komunikat dotyczący ogłoszenia naboru w ramach Działania 2.5 Aktywne i zdrowe stażenie się

12.03.2020

Komunikat nr 2 dotyczący konkursu w ramach Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (konkurs zaplanowany w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020).

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (dalej IP RPOWP), informuje, iż podjął decyzję o wznowieniu ogłoszenia konkursu w ramach Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się, Typ projektu 1. Wsparcie realizacji krajowych programów profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu szyjki macicy, piersi i jelita grubego (dla którego nabór zaplanowano w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2019 na lipiec 2019 r.), którego wstrzymanie zostało ogłoszone Komunikatem nr 1 z dnia 14.06.2019 r. dotyczącym przedmiotowego konkursu.

Decyzja jest następstwem zatwierdzenia zmian w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, skutkujących uwolnieniem rezerwy wykonania w ramach Działania 2.5 RPOWP. Po przeliczeniu środków stwierdzono, iż orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu (UE i budżet państwa) wynosić będzie – 2 190 000 zł (UE- 1 959 473 zł, BP – 230 527 zł). Ogłoszenie konkursu zostało zaplanowane na kwiecień 2020 r., natomiast rozpoczęcie naboru wniosków na maj 2020 r.

Poleć innym: