Komunikat dotyczący planowanego konkursu na infrastrukturę ochrony zdrowia

24.03.2020

Komunikat dotyczy konkursu planowanego do ogłoszenia w ramach Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, typy projektów:

  1. Inwestycje w ramach infrastruktury dedykowanej osobom dorosłym w obszarze chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej tj. w zakresie chorób układu krążenia, nowotworowych, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorób układu oddechowego, chorób psychicznych).
  2. Inwestycje na rzecz osób dorosłych, ukierunkowanych na specyficzne dla regionu grupy chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej i stanowią istotny problem zdrowotny populacji województwa (innych niż wymienione w pk.1)

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 informuje, iż w ramach planowanego na lipiec 2020r. naboru (pierwotny termin - kwiecień 2020), z możliwości ubiegania się o przyznanie dofinansowania zostaną wykluczone podmioty, które skorzystają ze wsparcia w ramach projektu pozakonkursowego skierowanego na rzecz walki z koronawirusem SARS-CoV-2.

Treść komunikatu (DOCX 537 kB)

Poleć innym: