Komunikat dotyczący przesunięcia terminu naboru wniosków na projekty z zakresu ekonomii społecznej

01.10.2019

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 informuje, że ze względu na konieczność dokonania zmiany Systematyki kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, planowany na październik 2019 roku nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach typu projektu: Realizowane przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej działania wspierające rozwój ekonomii społecznej zostanie rozpoczęty w terminie późniejszym, tj. w listopadzie 2019 roku.

Poleć innym: